Ekologia / Biożywność

Woda | Ochrona atmosfery | Biożywność | Rolnictwo i hodowla | Odpady | Makulatura | Energia | Ekologia gleby | EKOmarketing | EKOciekawostki | Odpowiedzialny biznes |
Bioroznorodnosc

Zieloni a organizmy genetycznie modyfikowane (GMO)

Dariusz Szwed i prof. Ludwik Tomiałojć z zielonych reprezentują stanowisko ekologiczne w sprawie uprawy organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce. Dla jednych temat konfliktowej debaty ostatnich k...

Czytaj dalej
Zieloni a organizmy genetycznie modyfikowane (GMO)
Bioroznorodnosc

Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju

Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny ważne dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony w...

Czytaj dalej
Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju
Bioroznorodnosc

Beskidzkie świerki zagrożone wymarciem

Podobne zjawiska do zamierania lasów świerkowych w Beskidach miały miejsce wcześniej w Górach Izerskich w Polsce, w Lesie Bawarskim w Niemczech i na Szumawie w Czechach....

Czytaj dalej
Beskidzkie świerki zagrożone wymarciem