2/3 ludzkości do 2050 roku zamieszka w miastach

Jak wynika z Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012 – nie ścieżki rowerowe, nie parkingi – ale zwiększenie powierzchni terenów zieleni jest najczęściej wymienianą przez respondentów potrzebą. Jakie mają potrzeby mieszkańcy w Polsce?

63% osób jest w stanie zapłacić więcej za nieruchomości usytuowane w pobliżu terenów zieleni miejskiej, 87% wierzy, że łatwy dostęp do parków i skwerów przekłada się na utrzymanie lepszych relacji międzyludzkich, 34%, wybierając miejsce zamieszkania, zwraca uwagę na bliskość zieleni. Podobnie, jak dla większości mieszkańców innych państw, także dla 53% Polaków parki są miejscem idealnym do spacerów, relaksu (46%), ucieczką od miejskiego stresu (36%).

Dlaczego tereny zieleni miejskiej są tak ważne?

Urbanizacja stała się faktem. Świat doświadcza właśnie szybkiej urbanizacji. W 2008 roku ludzkość przekroczyła historyczną barierę, kiedy to po raz pierwszy, więcej ludzi żyło w miastach iż na terenach wiejskich. Przewiduje się, że 2/3 całej ludności świata, będzie mieszkać w środowisku miejskim. Odkąd populacja na ziemi skupia się na coraz większych obszarach miejskich, tereny zieleni stają się niezwykle ważne, a zainteresowanie tą tematyką rośnie.

Raport na temat zieleni miejskiej Raport na temat zieleni miejskiej
Husquarna bada potrzeby w zakresie zieleni Husquarna bada potrzeby w zakresie zieleni

Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna 2012 o zieleni wokół nas

Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna jest dorocznym raportem o trendach i aktualnych tematach związanych z ogrodnictwem. Raport 2012 skupia się na znaczeniu zieleni w środowisku miejskim oraz jej wpływie na otoczenie. Badania odpowiadają na takie pytania jak: czy tereny zieleni w miastach mają szansę na rozwój? Jak ważna jest zieleń dla mieszkańców miast? Jak wyglądać będzie zieleń miejska w przyszłości? Czy możliwe jest, aby bardziej uwrażliwić ludzi na znaczenie zieleni w przestrzeni miejskiej? Jak ważne są tereny zieleni dla mieszkańców miast? Jak spędzamy czas w parkach miejskich?

Tegoroczny Raport opiera się na badaniach przeprowadzonych w 7 krajach, na próbie 3 500 gospodarstw domowych. W poprzednich latach badania dotyczyły takich tematów jak: ewolucja ogrodnictwa w XXI wieku, ogród jako inwestycja oraz trendy w ogrodnictwie.

Formy zieleni miejskiej

Wiele miast eksperymentuje z nietypowymi formami wprowadzania terenów zieleni do ich przestrzeni – projektuje się ogrody na dachach budynków, tarasy wypełnia roślinnością, a drzewa i krzewy wkomponowuje w osiedla. Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna 2012 wskazuje, że średnio 33% mieszkańców miast na całym świecie wierzy, że tereny zieleni miejskiej w ciągu ostatniej dekady znacząco zmalały. Podobnie 41% mieszkańców miast jest przekonanych, że w miastach przyszłości będzie jeszcze mniej terenów zieleni niż dzisiaj.

jakiej zieleni potrzebują Polacy? Jakiej zieleni potrzebują Polacy?

Coraz mniej jest zieleni miejskiej, mimo iż wpływa ona pozytywnie na poziom życia w miastach. Tegorocznym Raportem chcemy uczulić ludzi na problem zanikania takich terenów i uświadomić, jak istotny mają wpływ na nasze życie – powiedział Krzysztof Wardęga, Dyrektor Zarządzający Husqvarna Poland.

Atrakcyjne sąsiedztwo

Jesteśmy coraz mniej zależni od miejsc, a naszym domem staje się miasto, w którym mamy pracę. Coraz częściej za nią migrujemy - wiąże się z tym także zmiana miejsca zamieszkania. 34% respondentów określiło „jakość terenów zieleni” jako jeden z czynników, który decyduje o wyborze potencjalnego miejsca zamieszkania. Pośród osób zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym oraz agentów nieruchomości powszechnie znany jest fakt, iż atrakcyjne tereny zieleni znacznie podwyższają wartość miejsca.

W tegorocznym Globalnym Raporcie Ogrodniczym 63% respondentów stwierdziło, że jest w stanie zapłacić za swoją nieruchomość więcej, jeśli tylko będzie ona usytuowana w okolicy z dobrym dostępem do zieleni miejskiej. To najważniejszy czynnik wyboru lokalizacji swojego miejsca zamieszkania. W porównaniu do innych odpowiedzi - tylko 34% respondentów jest w stanie przekonać bliskość centrów handlowych, a 33% oferta kulturalna. Zieleń miejska jest wysoko ceniona przez mieszkańców miast. Chociaż panuje ogólna satysfakcja z liczby miejskich terenów zieleni, to nadal respondenci wymieniają potrzebę zwiększenia ich powierzchni (52% respondentów). To aspekt o wiele częściej wymieniany niż nowe parkingi (41%) oraz ścieżki rowerowe (33%).

Jakich parków oczekują Polacy? Jakich parków oczekują Polacy?

Zielone miasta relaksują zapracowanych mieszkańców

Powszechnie wiadomo, iż przebywanie na świeżym powietrzu ma pozytywny wpływ na zdrowie - pomaga zredukować stres i złagodzić napięcie, ale także zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyniki Raportu jednoznacznie na to wskazują – „poczucie odprężenia/relaksu” jest najczęściej wymienianą odpowiedzią w pytaniu o skojarzenia z parkami i terenami zieleni w mieście. Znaczna większość respondentów jest przekonana, że bardziej dbaliby o swoją kondycję, gdyby tylko mieli łatwiejszy dostęp do parków i terenów rekreacyjnych.

Miejskie zieleńce przyczyniają się do pogłębienia ducha wspólnoty i integracji mieszkańców. Pełnią ważną funkcję socjalizującą w aglomeracjach, niezależnie od pochodzenia ich mieszkańców i pozwalają na łatwiejsze interakcje społeczne. Aż 87%, respondentów wierzy, że posiadanie dostępu do terenów zieleni ma pozytywny wpływ na relacje w najbliższym sąsiedztwie oraz pozwala poczuć ducha społeczności.

Tendencje zmian w oparciu o 7 państw świata W Globalnym Raporcie Ogrodniczym Husqvarna 2012 największą uwagę skupia się wokół bezpośrednich badań 7 krajów świata – Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
3 500 mieszkańców największych miast odpowiadało na pytania w internetowej ankiecie. Respondentów pytano między innymi o to: czy są zadowoleni z dostępności i kondycji zieleni miejskiej? Czego chcieliby więcej w swoim mieście? Czy czują, że powierzchnia terenów zieleni jest wystarczająca? Czy chętnie odwiedzają miejskie zieleńce i dlaczego?

We Francji w miastach żyje 85% ogólnej ludności kraju – to największy współczynnik urbanizacji spośród badanych państw. Przewiduje się, że do 2050 roku wzrośnie jeszcze bardziej i osiągnie poziom 94%. To wyzwanie nie tylko dla zarządców miast, ale także dla miejskich architektów – aż 72% badanych wskazuje na potrzebę zwiększenia ilości zieleni miejskiej. Niemcy to również bardzo zurbanizowany kraj, bo aż 74% ludzi mieszka na terenach miejskich. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ta zwiększy się o 10%. Jednak nieduży odsetek ludzi, bo tylko 34%, odczuwa potrzebę zwiększenia ilości zieleni w mieście. Według 56% ankietowanych ilość terenów zieleni się nie zmieniła w ciągu ostatnich 10 lat. Rosja jest krajem zurbanizowanym na poziomie 73%. Największą potrzebą mieszkańców tego kraju jest więcej miejsc parkingowych (57%) oraz budowa ścieżek rowerowych (53%). 47% respondentów wskazuje na potrzebę zwiększenia ilości miejskiej zieleni. W Szwecji wynik był najbardziej optymistyczny w całym zestawieniu i osiągnął poziom 63%. Urbanizacja sięga poziomu 85%, a w ciągu kilkudziesięciu lat ma ona wzrosnąć jeszcze o 5%. Podobnie usatysfakcjonowana jest Wielka Brytania – aż 65% Brytyjczyków jest zadowolonych z ilości zieleni w swoim otoczeniu. Jednak ponad połowa mieszkańców nie widzi, żeby w ostatnich latach było jej więcej. W USA 82% ludności żyje w miastach, poziom urbanizacji jest jednym z wyższych spośród badanych krajów. 68% respondentów odpowiedziało, że jest zadowolonych z ilości zieleni w ich miastach, a 41% uważa, że ta liczba cały czas się zwiększa. Globalny Raport Ogrodniczy swoim badaniem obejmował także Polskę.

Więcej o Polakach - Polska w raporcie
Źródło: Pełna wersja „Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012”