Ekomarketing wewnętrzny w organizacji

Projekty środowiskowe można realizować także w czasie kryzysu, gdyż z reguły nie wiążą się one z dużymi wydatkami. Rozwijają firmę, pozwalają lepiej organizować i kontrolować wewnętrzne wydatki, a także oszczędzać energię i papier. Przy okazji motywują pracowników, gdyż pozwalają im wierzyć w pożyteczność własnych ekologicznych inicjatyw.


Sposobów na zaangażowanie się pracowników w działania ekologiczne jest wiele. Ważne jest zachowanie przy tym kilku zasad:
- zachęcającego i pozytywnego tonu przekazów,
- jasnych kryteriów np. zbiórki, czy konsekwencji zużywania energii albo liczenia emisji,
- stosowanie systemu nagród (rzadziej kar) za przestrzeganie ekologicznych wytycznych
- i przede wszystkim konsekwencja w działaniu.

Pracownicy, którzy także na zewnątrz świadczą o firmie, są często twórcami odpowiedzialnego wizerunku. „W wielu przypadkach ludzie mają za małą świadomość, żeby docenić ekologiczne rozwiązania. Jest to często związane z ich wykształceniem (…) zwłaszcza u tzw. szeregowych pracowników na najniższych stanowiskach albo wśród osób, które pracują fizycznie. Osoby, które bardziej identyfikują się z firmą, zwłaszcza menedżerowie i ci, którzy są na wyższych stanowiskach, doceniają ekologię w pracy i są z niej dumne. Bo ekologia procentuje w całej firmie.” (Źródło: Gazeta.pl; 2008-06-09)

Rośliny w biurze = ekologia w biurze? Rośliny w biurze = ekologia w biurze?
Zdrowe warunki pracy? Zdrowe warunki pracy = zdrowie pracowników?

Pierwszym najpowszechniejszym w Polsce wskaźnikiem ekologiczności firmy jest zorganizowanie systemu zbiórki odpadów, które najmocniej kojarzy się z ochroną środowiska w miejscu pracy, w dodatku wymaga zaangażowania indywidualnego pracowników.

Segregacja powinna nie tylko być zorganizowana, ale także komunikowana. Poparcie pracowników i skrupulatne stosowanie przez nich zasad zbiórki wystarczą do stworzenia idealnego systemu więzi ekologicznej w firmie. Można wtedy inicjować dodatkowe (oprócz systemowej segregacji) akcje ekologiczne angażujące pracowników (np. zbiórka starych telefonów komórkowych, albo szkła - bodźcem najlepiej niech będą nagrody dla zbieraczy). Do komunikacji z pracownikami powinien zostać stworzony system newslettera z ekoznakiem firmy oraz specjalne tablice informacyjne np. z opisem systemu zbiórki odpadów.

Coraz częściej tak wygląda miejsce pracy Coraz częściej tak wygląda miejsce pracy
Co może zdołać jedna osoba? Co może zdołać zrobić jedna osoba?

Ciekawostki na temat potrzeby ekologii w biurze:

* Według badań firmy Lexmark 94% pracowników europejskich biur jest świadomych konsekwencji marnotrawienia papieru w biurach. Mimo tego wpływu na finanse i środowisko w dalszym ciągu drukuje 34 strony papieru dziennie, z czego 17% jest marnowane.

* Według Greenpeace Polska 1 tona papieru to ok. 17 drzew (400 ryz papieru). Tona makulatury daje ok. 910 kg papieru. Stąd do produkcji potrzeba więcej makulatury niż świeżego włókna. Jednak produkcja papieru z recyklingu zużywa około 50% mniej energii, do 75% mniej wody, powstaje przy tym do 90% mniej odpadów wodnych a zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 70%. Mimo to, pracownicy wolą papier biały nieekologiczny - głównie ponieważ sami za niego nie płacą.

Wiele elementów jednej strategii Wiele elementów jednej strategii
Rower dla każdego pracownika? Rower dla każdego pracownika?


Spektrum działania ekologicznego jest szerokie i możliwe do przeprowadzenia w każdej firmie. Powinno być odpowiednio zorganizowane i komunikowane - wtedy na pewno się opłaci. Przykłady:

1. Gospodarowanie papierem
problem: nieefektywna eksploatacja papieru przez pracowników
rozwiązanie:
- dwustronne drukowanie, oszczędzanie papieru, nie drukowanie niepotrzebnych materiałów
- papier z recyklingu = oszczędność kosztów w biurze, promocja branży recyklingu, mniej drzew na papier

2. Energia oszczędna
- energooszczędne używanie materiałów eksploatacyjnych
– funkcja stand-by
- promocja prośrodowiskowych urządzeń/ rozwiązań technicznych i organizacyjnych
- polityka informacyjna do pracowników
- archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej
- elektroniczny obieg dokumentów, faktur i umów
- recykling i ponowne napełnianie tonerów
- koperty wielokrotnego użycia

3. Promocja technologii innowacyjnych

4. Promocja biznesu ekologicznego
- Świadome i praktyczne przestrzeganie przepisów ochrony środowiska
- Segregacja odpadów w biurze
- Dział zakupów: przyjęcie kryteriów środowiskowych, polityka zakupów uwzględniająca kryteria środowiskowe, ekologiczne materiały reklamowe np. Torby ekologiczne, długopisy z kukurydzy lub makulatury

5. Udział w akcjach ekologicznych
- sprawna organizacja, fundusze, partnerstwo z organizacjami ekologicznymi lub instytucjami lokalnymi
- Wolontariat pracowniczy

6. Audyt energetyczny
- sprawna organizacja i jasne kryteria zarządzania,
- Oszczędności finansowe
- Praktyczne spojrzenie na globalne zmiany klimatyczne

Katarzyna Dulko