Historia twojego ulubionego magazynu

Tylko kilka materiałów może się porównywać z papierem. Papier jest wszędzie wokół nas, w rożnych formach. Ponadto - wbrew panującej opinii - papier ma wiele ekologicznych walorów. Jest biodegradowalny, może być poddany recyklingowi, pochodzi z ewidentnie odnawialnego surowca i jest produkowany w zrównoważony sposób. Za twoją ulubioną gazetą stoi prawdziwa ekologiczna historia.
Twoje ulubione magazyny Twoje ulubione magazyny papierowe


Zbyt często słyszy się o negatywnych aspektach używania papieru (także na Ogrodniku), ale przecież świata całkowicie pozbawionego papieru nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić: brak papieru toaletowego w łazience, żadnej gazety do czytania w autobusie, nieprzefiltrowaną kawę, czy brak banknotów do zapłacenia za bilet (i samego biletu), brak kopert na poczcie, czy torebek na prezenty. Świat bez papieru byłby naprawdę inny!
Papier jest tak ważnym elementem naszego życia, że zapominamy, jaka właściwie stoi za nim historia...


Aspekt nr 1 - zatrzymywanie dwutlenku węgla
Jeżeli prawdą jest, że przyszłość gospodarki to efektywność wykorzystania surowców i niska emisyjność przemysłu, to branża papierowa stanowi idealny przykład połączenia tych aspektów z konkurencyjnością na rynku. Drzewa - surowiec na branży papierniczej, w każdej tonie drewna z nich pochodzącego zatrzymują 1,5 tony CO2 z atmosfery. Każdego roku jest to ponad 100 bln ton dwutlenku węgla przechowywanego w produktach drewnianych. I niezależnie, czy jest to prosta belka budowlana, czy najnowsza powieść, produkty pochodzące z ekologicznie zarządzanych lasów stanowią ważny element eliminujący emisje klimatyczne.

Aspekt nr 2 - produkcja leśna i nasze obawy
Już dzieci uczy się o znikających lasach np. tropikalnych. Tymczasem, w Europie, lasy będące głównym źródłem surowca na europejskie papiernictwo i opakowania, wydają się być nieskończonym surowcem. Obecnie więcej drzew sadzi się niż wycina, a ich powierzchnia konsekwentnie rośnie. Rocznie przybywa w Europie średnio 7 km 2, i tylko 60% z tego rocznego przyrostu jest przeznaczonych do wycinki. Rezerwy drewna są większe niż 100 lat temu, mimo, że konsumpcja wzrosła wielokrotnie. Ponadto konsekwentnie rośnie ilość papieru i drewna przetworzonego - w Europie ponad polowa używanych surowców to odzysk.

papier jest wszędzie obecny Papier jest wszędzie obecny
Nie możemy wyobrazić sobie braku papieru Nie możemy wyobrazić sobie braku papieru

Aspekt 3 - dywersyfikacja źródeł
Konsekwentnie rośnie ilość papieru i drewna przetworzonego - w Europie ponad połowa używanych surowców to odzysk, a przecież papier odzyskuje się już od 700 lat. papiernicy nie mogą używać tylko i wyłącznie papieru z makulatury, ponieważ włókna z ilością przetworzeń tracą swoją silę. Ze względu na jakość i wymagania klientów zawsze w makulaturę muszą byc wplecione świeże włókna. Recykling papieru świadczy dobitnie o tym, jak dobrym jest on surowce, i jak z jednych produktów np. gazety szybko może powstać inny np. papier toaletowy.

Aspekt nr 4 - energia i woda
Niezależnie od tego, czy korzystamy ze świeżego drewna, czy odzyskujemy włókna z makulatury, do produkcji nowego papieru zawsze potrzebna jest woda, która zamieni nasz surowiec w pulpę. Według europejskich standardów i prawa 95% użytej wody jest oczyszczane i ponownie zastosowane. Koszty energii w tej branży stanowią około 25% całości, dlatego są tak ważnym motorem innowacyjnych technologicznie rozwiązań. Obecnie większość fabryk zredukowało w ostatnich latach poniżej 20%, połowa tej energii pochodzi z biomasy.

Papier to nie tylko nasza osobista przyjemność i wygoda, ale także branża zatrudniająca prawie 250 tysięcy osób w samej Europie, pośrednio dająca pracę 1.8 mln w sektorze wydawniczym czy opakowań. Pomaga tworzyć dobrobyt, szczególnie na terenach wiejskich. Obroty 360 bln euro, wartość dodatnia 120 bln euro, ponad 3 mln miejsc pracy, roczne inwestycje 5 bln euro - w tym więcej niż 10% na ochronę środowiska, ponad 340 firm, prawie 7% obrotów przemysłu, ponad 100 mln ton papieru produkowanego rocznie, 18% produkcji eksportowanej poza Europę - to branża papiernicza. Spójrzmy na naszą gazetę z innej strony. Czy naprawdę warto przenosić wszystko w Internet?

Komentarz: Katarzyna Dulko
(Dane liczbowe pochodzą od Cepi.org - organizacji zrzeszającej branżę papieru i opakowań).