Konkurs o tytuł Menedżera Zrównoważonego Rozwoju

2010 rok jest bogaty w konkursy, także w te związane z promocją zasad zrównoważonego rozwoju. Firma Emi i magazyn „Biznes i Ekologia” pod patronatem m.in. władz Opola organizują wyjątkowy konkurs - na menedżera zrównoważonego rozwoju. Otwarty dla przedstawicieli małych i dużych firm, ale także osób działających poza biznesem. Mój-Ogrodnik.pl zaprasza do udziału w konkursie. Jest o co zabiegać, bo nagrodą jest szczególne wyróżnienie zawodowe.
Konkurs na najpiękniejszą/ najpiękniejszego? Konkurs na najpiękniejszą/ najpiękniejszego?
Konkurs na najsilniejszą / najsilniejszego? Konkurs na najsilniejszą / najsilniejszego?
Konkurs na jabystrzejszą / najbystrzejszego? Konkurs na najbystrzejszą / naj-ego?

ORGANIZACYJNIE

Magazyn „Biznes i Ekologia” i firma EMI, wychodząc z założenia, że ludzie i biznes są liderami w ratowaniu Naszej Planety i rozwoju gatunku ludzkiego, ogłosili Konkurs o tytuł: MENEDŻERA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Patronat honorowy nad konkursem objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Krajowa Izba Gospodarcza a także BCC, Being World, COMMITMENT TO EUROPE arts&Business i Polski Komitet ds. UNESCO.

O kogo chodzi?

Menedżer ZR/SD: menedżer zrównoważonego rozwoju (sustainable development) to menedżer, który swoim działaniem i wpływem na otoczenie doprowadził do:

1. zbudowania, wspólnie z pracownikami, wizji rozwoju danej jednostki organizacyjnej w dalekiej, określonej przyszłości, wizji, w której rozwój ekonomiczny dzieje się z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa,
2. przełożenia wizji na strategię zrównoważonego rozwoju w sposób:
- umożliwiający kontrolę jej realizacji
- zapewniający zharmonizowanie formy i celów ze strategiami wyższych szczebli administracji, aż po UE
- dostosowywania planistycznego i operacyjnego systemu zarządzania do raportowania postępów na drodze zrównoważonego rozwoju
- opracowania i wdrażania deklaracji kultury firmy w duchu zrównoważonego rozwoju,
- atmosfery, która dodaje odwagi pracownikom do podważania istniejącego stanu rzeczy i podejmowania ryzyka,
- rozwijania wyobraźni i duchowości pracowników oraz mobilizacji do ustawicznego kształcenia,
- angażowania kreatywności pracowników.

Taka osoba swoim działaniem stymuluje powstawanie innowacyjnych produktów/usług zasługujących na miano produktów/usług zrównoważonego rozwoju. Wspomaga projekty dotyczące kultury, zdrowia i edukacji.

Formalności

REJESTRACJA DO 30 kwietnia 2010. Przyjmowanie Formularzy Zgłoszeniowych zostanie zamknięte 30 czerwca 2010. Oceniać będzie, oprócz ekspertów z EMI i „Biznes i Ekologia”, grono zaproszonych ekspertów i zainteresowanych Internautów, dla których w październiku i listopadzie 2010 zostanie udostępniony formularz do typowania zwycięzców.

Pełen Regulamin Konkursu jest dostępny na na stronie Organizatora Emi.pl. Z najważniejszych elementów to:

1. Kandydatem do tytułu Menedżer ZR/SD 2010 mogą być osoby fizyczne reprezentujące firmę lub członkowie zarządów podmiotów prawa handlowego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się menedżera spoza zarządu, jeżeli jego wpływ na budowę wizji, strategii zrównoważonego rozwoju i jej implementacji do operacyjnego systemu zarządzania, czy też wpływ na podejmowane inicjatywy w stosunku do interesariuszy, były istotniejsze niż członka najwyższego szczebla zarządzania.
2. Formularz Rejestracji do Konkursu znajduje się na stronie http://www.emi.pl. Po wypełnieniu formularza kandydat otrzymuje drogą e-mailową Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu Menedżer ZR/SD 2010. (...)
10. Organizatorzy typują i uzgadniają wybór kandydatów do honorowego tytułu Menedżer ZR/SD Roku 2010.

Wszystkie szczegóły m.in. Regulamin znajdziecie na stronie Organizatora http://www.emi.pl.. Portal Mój-Ogrodnik.pl jest patronem medialnym konkursu.