Obliczanie emisji gazów cieplarnianych: podstawowe informacje

W przypadku emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych ich kontrola czy ewidencja wiążą się z dobrowolnym, często marketingowym motywem. Firmy nieprzemysłowe nie muszą liczyć swoich emisji. Jeśli to zrobią, z pewnością wykorzystają to jako reklamę swojej ekologiczności.

Emisje - a co to jest?

W przypadku większości przedsiębiorstw usługowych nie mamy do czynienia z bezpośrednimi emisjami gazów cieplarnianych, jak ma to miejsce np. w zakładach przemysłowych. Podejście w firmie do emisji gazów cieplarnianych ogranicza się do ewidencji pośrednich emisji wytwarzanych przez zewnętrznych dostawców przy produkcji energii elektrycznej.

Podstawą do wyliczeń wpływu na środowisko naturalne w tym względzie są dane pochodzące od dostawcy energii. Na podstawie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania końcowej energii elektrycznej można o szacować ekwiwalenty dwutlenku węgla z biurowej działalności firmy.

W skrócie: jeśli nie produkujecie niczego u siebie, a wasza działalność polega na pracy ludzi w biurowcach, wasze emisje to EKWIWALENTY CO2.

Emisje przemysłowe Emisje przemysłowe
Biały dym w fabryce Biały dym w fabryce


Przykład: Firmy posiadające biura w Warszawie
Energia elektryczna: dostawca RWE polska S.A. - informacja dostępna na stronie emitenta

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez RWE Polska S.A. w roku 2008 dla potwierdzonych danych na dzień 25 marca 2009 r.
Węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz koksowniczy, gaz kopalniany, odnawialne źródła energii, olej opałowy, odpady komunalne
0,691618 CO2 / 0,016441 SO2 / 0,007321 NOX / 0,000697 Pyły [Mg/MWh]

A zatem: nasze zużycie prądu przeliczamy na emisje powstałe podczas jego wytworzenia przez dostawcę.

Emisje cieplarnian przyczyną zmiany klimatu Emisje cieplarnian przyczyną zmiany klimatu
Drzewa pochłaniają CO2 Drzewa pochłaniają CO2


W przypadku emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych ich kontrola czy ewidencja wiążą się z dobrowolnym, często marketingowym motywem. Firmy nie muszą liczyć swoich emisji. Jeśli to zrobią, z pewnością wykorzystają to jako reklamę swojej ekologiczności.

W następnej kolejności możliwe jest dodatkowo obliczenie: emisji powstających z odbywania podróży służbowych przez pracowników firmy; czy nawet obliczenie carbon footprint (ekologicznego odcisku) głównego produktu. Ekoodcisk jest to wielkość emisji gazów cieplarnianych (CO2) podczas pełnego cyklu życia produktu lub usługi.

Emisyjność z działalności rolniczej? Emisyjność z działalności rolniczej?
Bezemisyjne pojazdy ekologiczne Bezemisyjne pojazdy ekologiczne

Przykładowy cykl życia papierowej gazety - liczony wedle jej emisyjności:
1. Pochłanianie CO2 przez lasy
2. Zawartość CO2 w produktach gazetowych
3. Emisja CO2 podczas produkcji
4. Emisja CO2 podczas przetwarzania drewna
5. Emisja CO2 podczas produkcji z zastosowaniem innych surowców
6. Emisja CO2 podczas wytwarzania energii
7. Emisja CO2 podczas transportu
8. Emisja CO2 podczas wykorzystywania produktów
9. Emisja CO2 w końcowej fazie cyklu życia produktu – gdy składowanie
10. Emisja, której udało się zapobiec

Mając gotową identyfikację źródeł powstawania dwutlenku węgla przez działalność firmy pozostaje analityczna praca, polegająca na dokładnym przeliczeniu konkretnych emisji. Powodzenia!

Katarzyna Dulko