Odpady komunalne - przykładowy system segregacji

Do pełnego wykorzystania i odzysku surowców z odpadów przez wyspecjalizowane organizacje odzysku potrzebne jest świadome zaangażowanie mieszkańców danego terenu. Kwestie ochrony środowiska w oczywisty sposób oznaczają ich segregację / selekcję. Tylko czy każdy z nas dokładnie wie, jak postępować w przypadku kilku pojemników, jeszcze gorzej - w przypadku skomplikowanych złożonych odpadów?
Selektywna gospodarka odpadami to obowiązek każdego gospodarstwa
Przykladowe kosze na odpadki komunalne - brak segregacji - wszytskie trafiają na wysypisko Przykladowe kosze na odpadki komunalne - brak segregacji - wszytskie trafiają na wysypisko
System selektywnej zbiórki odpadow w Oświęcimiu System selektywnej zbiórki odpadow w Oświęcimiu

Nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także przez wzgląd na nasze kieszenie warto dowiedzieć się, czy w naszej gminie istnieje system selektywnej zbiórki odpadów. Ponieważ opłaty za składowanie na wysypiskach ponownie zdrożały (w niektórych nawet o kilkadziesiąt procent) warto skorzystać z tańszego, a czasem nawet bezpłatnego odbioru selektywnego. Warunkiem ich odbioru jest oczywiście czystość materiału i niemieszanie frakcji - tylko wtedy firma komunalna zarobi na odpadach jako na surowcu wtórnym, a my mniej zapłacimy za składowanie.

Najczęściej z terenów prywatnych posesji zbierane są następujące odpady:
1. papier / makulatura
2. szkło białe
3. szkoło kolorowe
4. tworzywa sztuczne / plastik
5. baterie
6. płyty CD/DVD
7. metale, puszki

Jak definiować konkretne frakcje:

Ad.1. Papier / Makulatura
Tu wrzucamy:
* gazety
* magazyny
* kartki papieru
* książki
* katalogi
* ulotki reklamowe
* opakowania
* torebki papierowe
* papier pakowy
* pudełka
* kartony

Natomiast nie powinniśmy wrzucać z papierem:
- opakowań złożonych wielorazowych (np. po sokach w kartonie, mleku)
- artykułów higienicznych np. mokre serwetki, chustki do nosa
- gazet lub czasopism z dodatkami np. płytami CD/DVD
- elementów wieloskładnikowych np. segregatorów z metalowymi częściami

Ad.2-3. Szkło
Z reguły zbiórka szkła jest podzielona wedle jego kolorów. Stąd do tych pojemników wrzuca się:
* butelki szklane po napojach
* słoiki szklane po żywności
* opakowania szklane białe lub kolorowe
Wszystkie one powinny być czyste i puste. Ponieważ szkło rozkłada się bardzo długo (nawet 4 tysiące lat) istotne jest jego oddzielenie i przekazanie do odzysku.

Nie wrzuca się natomiast razem ze szkłem takich materiałów jak:
- porcelana
- ceramika, talerze
- szyby (szkło płaskie)
- szkło okularowe
- nakrętki, kapsle
- pojemniki z żywnością
- termometry
- żarówki
- elementy lamp
- lustra
- płyty CD/DVD
- elektrozłom - elektrośmieci - najlepiej w Warszawie oddać je na BioBazarze!
Graj w grę o segregacji odpadów na Ogrodniku!