Polacy osiągnęli europejski poziom ... w wytwarzaniu śmieci

Wytwarzamy między 250 a 300 kg odpadów na mieszkańca, w zależności od regionu. Statystyki odpadowe stawiają Polskę w bardzo złym świetle. Dane z roku na rok trochę się polepszają, czy w końcu przynosi efekty droga edukacja ekologiczna? Prawa jak zwykle jest po środku, ale w większości miast i osiedli Polacy nadal nie mają podstawowego dostępu do infrastruktury segregującej odpady...
Segregacja odpadów w Remondis Warszawa
Pojemniki na odpady selektywne Pojemniki na odpady selektywne
Odpady wielkogabarytowe komunalne Odpady wielkogabarytowe komunalne

Wedle światowych statystyk krajem, gdzie najwięcej na mieszkańca powstaje odpadów jest Japonia (jeden mieszkaniec produkuje 1000 kg śmieci domowych w ciągu roku). Na drugim miejscu znajdują jest USA z 864 kg na jednego mieszkańca. W Europie pierwsze miejsce to Niemcy (mimo ich aktywności ekologicznej), gdzie przypada 460 kg odpadów na osobę. Francuzi i Włosi produkują ok. 300 - 330 kg na osobę.

CIEKAWE STATYSTYKI

* Polacy produkują rocznie około 10 milionów ton odpadów komunalnych i około 130 milionów ton odpadów przemysłowych,
* Przez ostatnie 20 lat ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie,
* Zaledwie nieco ponad 200 tyś. ton odpadów komunalnych jest kompostowanych,
* W Polsce na składowiskach znajduje się około 4 miliony ton odpadów komunalnych i około 2 miliardów ton odpadów przemysłowych,
* Gdyby z odpadów zgromadzonych w Polsce usypać górę, to rozciągała by się ona na długości kilometra i miała wysokość 2 razy większą niż Mont Everest,
* W 2008 roku w skali kraju do kontenerów na odpady komunalne trafiło 5 milionów ton opakowań, które – gdyby zostały zebrane selektywnie – mogłyby zostać przerobione na regranulat i służyć do dalszej produkcji różnych przedmiotów.
* Polacy zużywają rocznie ok. 2100 milionów opakowań szklanych i 400 milionów puszek nadających się do powtórnego wykorzystania.
* W 2009 roku wartość wszystkich surowców, które Polacy wyrzucają do kontenerów i marnują na składowiskach przekroczy 1 mld złotych. Tymczasem – zdaniem ekspertów (magazyn Recykling) wzrost PKB o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2 punkty – rośnie zatem ilość możliwości do procesu recyklingu – tak marnowanych.
* W Polsce recykling odpadów na poziomie 8% odpowiada 68% skali w Niemczech, a 91% polskiego składowania to 1% niemiecki – odwrotność statystyk świadczy o poziomie zaangażowania w ochronę środowiska?

Redakcja Mój-Ogrodnik.pl
Tekst pojawil się w serwisie w 2009 roku, jak jest dzisiaj?