Trendy konsumenckie wpłyną na CSR

Dla wielu badaczy rynku sytuacja jest jasna: konsumenci chcą ufać firmom, których produkty kupują, a żeby im zaufali muszą mieć dostęp do wiedzy o postępowaniu i etyce tychże firm. W tym celu stworzono CSR.
Trendy konsumenckie a CSR Trendy konsumenckie a CSR


Przyszłe trendy konsumenckie przełożą się na wygląd, strukturę i komunikowanie CSR - uważa Mike Thompson, Global Chief Executive z GoodBrand&Company, Visiting Professor of Responsible Leadership at the China Europe International Business School.

Zadaniem CSR na przyszłość jest z drugiej strony wymyślanie i kreowanie lepszej zrównoważonej konsumpcji. Gdzie "more" zamieni się na "better". dzisiaj jest tak, że konsumpcja jednych jest polem do zazdrości i aspiracji dla innych:
One man`s consumption becomes his neighbourgh`s wish.

W przyszłym świecie, wspomaganym przez CSR, powinno być tak, że konsumpcja jednych staje się troską drugich i motywacją, by zrobić coś pożytecznego:
One man`s consumption becomes his neighbourgh`s concern.

Spójrzmy przykładowo na butelkę z wodą mineralną. W piramidzie potrzeb, najniższy ale i największy poziom zajmują potrzeby osobiste: by woda była czysta, smaczna, niedroga, niezanieczyszczona. Wyżej, ale już z mniejszą pozycją są wartości ogólne: jak poziom wykorzystania surowców naturalnych planety, wpływ - jaki butelkowanie wody mineralnej ma na pozostałe zasoby wodne w danej okolicy, czy choćby recykling zużytej butelki. Trzeci, ostatni poziom potrzeb wiedzy konsumenta o produkcie to najwyższa półka, szczyt piramidy. W tym momencie niewielu konsumentów zadaje sobie takie pytania - o warunki pracy osób, które wodę butelkowały, ich godną płacę, czy kwestie dostępności wody pitnej w regionie, z którego woda pochodzi.

Ta sytuacja ma się zmienić, ponieważ to konsumenci się zmieniają i mają szersze spojrzenie ekologiczno-etyczne na produkty. Oczywiście nie wszyscy nagle staniemy się wyznawcami tak zwanego enoughismu (myślenie, że mamy już wystarczająco dużo i nie chcemy posiadać więcej dóbr materialnych). Na pewno jednak cześć konsumentów będzie liderami tych zmian. I na nich może przygotować nas CSR. Własny CSR w firmie należy komunikować - nawet się nim chwalić. Ma to głębokie konsekwencje, głównie dla samego rynku. Konkurencja widzi co robią liderzy, naśladuje ich. Już pierwszy raport (CSR, ekologiczny) jest ważny, ponieważ mówi się w nim, do czego firma zobowiązuje się w przyszłości.

****
Spotkanie "nawigacja po świecie CSR" odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (26/10/2009). Co myślisz o przyszłości CSR? Skomentuj ten artykuł!