Zagrożenie pożarowe w polskich lasach

Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla polskich lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. A winny ... najczęściej jest człowiek.


Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. W okresie największego zagrożenia pożarowego wystarczy iskra, żeby spłonęło nawet kilkadziesiąt hektarów lasu. Za ponad 90% pożarów lasów odpowiadają ludzie, którzy je umyślnie podpalają, wypalają łąki, lub są po prostu nieostrożni (np. wyrzucają niedopalki papierosa).

Polskie lasy mają suchą ściółkę Polskie lasy mają suchą ściółkę
Leśne tereny parków narodowych Leśne tereny parków narodowych

Wiosna
Wczesną wiosną w lesie występują duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu. W miarę rozwoju roślinności runa leśnego, zagrożenie pożarowe lasu maleje.

Lato
W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin. Jednak, w wyniku silnego promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

Jesień
Z niższymi temperaturami i na ogół większymi opadami - charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem pożarowym. Największe znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowego mają opady, prędkość wiatru; natężenie promieniowania słonecznego, temperatura powietrza czy wilgotność powietrza.

Wystarczy jedna zapałka albo niedopałek Wystarczy jedna zapałka albo niedopałek
Tereny już ogołocone Tereny już ogołocone z roślinności


Zapobieganie
Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego. Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:
0 - brak zagrożenia
I - zagrożenie małe
II - zagrożenie duże
III - zagrożenie katastrofalne.

Po wystąpieniu 5-dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 była niższa od 10% - Nadleśniczy, dyrektor parku narodowego, wprowadza zakaz wstępu do lasu. W lasach około 90% pożarów powstaje przy wilgotności ściółki poniżej 15%. Las jest otwarty dla wszystkich, lecz należy pamiętać o kilku zasadach, aby nasz pobyt w lesie nie naruszył jego harmonii. Na przyszłość:
998 - Ogólnopolski bezpłatny numer Państwowej Straży Pożarnej
112 - Ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy z telefonów komórkowych.

Pożar czy regularna wycinka? Pożar czy regularna wycinka?
Destrukcja lasów nie tylko równikowych Destrukcja lasów nie tylko równikowych


Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dulko
Na podstawie informacji Polskiej Straży Pożarnej.