Budownictwo ekologiczne coraz popularniejsze i ważniejsze

Skupienie się na zielonych budynkach w nowej zielonej gospodarce ma na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką ma promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcja emisji dwutlenku węgla w odbudowie naszej gospodarki i tworzeniu zielonych miejsc pracy. Jakie są konsekwencje ekologiczne, gospodarcze i społeczne budownictwa zrównoważonego i zielonego?
Jak budować tanio ale skutecznie? Jak budować tanio ale skutecznie?
na czym polega ekologiczne budownictwo? na czym polega ekologiczne budownictwo?
jakie budynki przetrwają najdłużej? jakie budynki przetrwają najdłużej?

World Green Building Week – pod hasłem: ”Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce”: 19-23 września 2011

Co roku Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC) organizuje World Green Building Week. W ostatnim roku ponad 30 krajów wzięło udział w tym wydarzeniu, spodziewamy się, że w tym roku świętować będzie ponad 50 krajów. Ta coroczna impreza ma za zadanie przekazać kluczowe wiadomości o rozwoju zielonego budownictwa, zyskiwać nowych słuchaczy oraz tworzyć platformę informacyjną zwiększającą wpływ i zasięg globalny idei.

WAŻNE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Co oznacza nowa ”zielona gospodarka”:
Wzmacnia się na świecie trend odejścia od tradycyjnego modelu gospodarki w kierunku ”zielonej gospodarki”, chociaż:
• budownictwo w wielu krajach nie wydobrzało jeszcze całkowicie po ostatnich kryzysach gospodarczych;
• Geopolityczne wpływy powodują gwałtowne wahania cen paliw kopalnych;
• Zwiększenie dobrobytu w krajach rozwijających się zwiększa zapotrzebowanie na zasoby naturalne;
• Zmiana klimatu – skutkiem czego są liczne susze, tornada, tsunami, trzęsienia ziemi - wymagają nowych sposobów działania.

Skupienie się WGBW na zielonych budynkach w nowej zielonej gospodarce ma na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką ma promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcja emisji dwutlenku węgla w odbudowie naszej gospodarki i tworzeniu zielonych miejsc pracy. Oznacza to przede wszystkich następujące konsekwencje:

Przebudowa naszej gospodarki i tworzenie zielonych miejsc pracy

Zgodnie z Natural Resources Defense Council, w Stanach Zjednoczonych każdy 1 mln USD zainwestowany w efektywność energetyczną budynku tworzy pięć bezpośrednich miejsc pracy, pięć pośrednich miejsc pracy (np. modernizowany biurowiec generuje miejsca pracy dla wielu podwykonawców i inżynierów pracujących w budynku (bezpośrednie miejsca pracy) i dostawców materiałów (pośrednie miejsca pracy). W Wielkiej Brytanii istnieje potrzeba zmodernizowania 26 milionów istniejących domów, które zaliczane są do najbardziej energochłonnych w Europie. Szacuje się, że wprowadzenie programu modernizacji może stworzyć w regionie jedno miejsce pracy na każde dziesięć domów.

Oszczędność pieniędzy

Bardziej efektywne budynki są tańsze w obsłudze. California Energy Commission szacuje, że od 1970 roku do 2003 roku, budynki efektywne energetycznie zaoszczędziły mieszkańcom Kalifornii 56 miliardów i zaoszczędzą kolejne 23 miliardy do 2013 roku.

Niższe koszty infrastruktury

Zielone budynki wymagają mniej energii i mniej wody niż standardowe budynki, produkują także mniej ścieków. W rezultacie, ekologiczne budynki w bardziej ograniczonym stopniu korzystają z infrastruktury komunalnej, miasto oszczędza na chociażby oczyszczaniu ścieków.

Promowanie zrównoważonego rozwoju

Zielone budynki są zdrowsze do zamieszkiwania, pracy i zabawy. Lepsza jakość środowiska wewnętrznego powoduje szereg korzyści, w tym zwiększenie produktywności pracowników, szybsze leczenie w szpitalach, dzieci w szkołach osiągają lepsze wyniki w nauce. Tworzenie zielonych budynków w krajach rozwijających się może zmniejszyć o 11% zgony ludzi spowodowane złym stanem powietrza w pomieszczeniach.

Dostęp do energii

W krajach, w których wyzwaniem jest dostarczenie wystarczającej ilości energii wszystkim sektorom gospodarki, zmniejszenie zużycia energii przez budynki może wpłynąć na zwiększenie dostępności energii dla innych dziedzin np. przemysłu. Zielone budynki, które korzystają z alternatywnych źródeł energii np. energii słonecznej, fotowoltaicznej, systemów energetycznych dzielnicy mogą zwiększyć dostęp do energii dla każdego.

Ochrona zasobów

Zielone budynki, wielokryterialne systemy oceny budynku wspierają ochronę zasobów i ekosystemów poprzez promowanie efektywnego wykorzystania materiałów budowlanych, redukcje odpadów i ochronę otaczającego środowiska naturalnego.

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Rola budynków w redukcji emisji CO2
Program Ochrony Środowiska ONZ twierdzi, że żaden inny sektor nie ma tak dużego wpływu na możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Badania wykazały, ze wprowadzenie systemów energooszczędnych jest w stanie zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć emisje dwutlenku węgla.

Minimalizacja emisji pomaga gospodarce

Istnieją również silne argumenty ekonomiczne przemawiające za zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. W Wielkiej Brytanii raport ekonomisty Lord Sterna wykazał, że choć polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym będzie podnosić ogólne koszty na PKB, koszty te byłyby znacznie wyższe gdyby zaniechać wszelkich działań. Stern stwierdził, że globalne koszty zmian klimatycznych mogą wynieść od 5% do 20% PKB rocznie, jeżeli zaś będziemy działać skutecznie na arenie międzynarodowej, szacuje się je na poziomie około 1% PKB w 2050 roku.
Warto wspomnieć, ze w czerwcu 2012 roku, Rio de Janeiro będzie gospodarzem Szczytu Ziemi inaczej zwanego „Rio+20”, nazwanego tak z okazji 20-lecia pierwszego Szczytu Ziemi ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju, które miało miejsce w Rio de Janeiro 20 lat temu.

Informacje: www.worldgbc.org