Ekologiczne produkty - zdrowa żywność to nasze prawo

Żywność ekologiczna jest wyprodukowana w gospodarstwach i zakładach przetwórstwa podlegających certyfikacji na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego. Ta relacja między rolnictwem i środowiskiem polega m.in. na rezygnacji z chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, czy aktywizowania przyrodniczych mechanizmów produkcji rolniczej przez stosowanie naturalnych środków.


Ponadto, określa żywność, której sposób wytwarzania jest zgodny z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych z późniejszymi zmianami.

Oznacza między innymi żywność produkowaną bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej.

kebeb naturalnie przyprawiony Turecki posiłek - kebab naturalnie przyprawiony
Turecki posiłek - kebab naturalnie przyprawiony Domowy chleb na Białorusi


Nie jest tożsame z pojęciem „zdrowa żywność”, ponieważ „żywność ekologiczna” określa żywność certyfikowaną, a druga jest nazwą stworzoną dla celów marketingowych i sprzeczne z prawem.

Dzięki stosowaniu rolnictwa ekologicznego osiąga się następujące cele:

1. ochrona środowiska produkcji rolniczej tj. gleby, wody, krajobrazu (dążenie do biologicznej samoregulacji w obrębie gospodarstwa rozumianego jako system ekologiczny),

2. wysoka jakość biologiczna płodów rolnych nawiązująca do właściwości produktów powstających naturalnie w przyrodzie, bez ingerencji człowieka.
 

Ryba smażona w porcie Istambuł Ryba smażona w porcie Istambuł
Domowe wypieki we Francji Domowe wypieki we Francji

Żywność ekologiczna różni się od żywności konwencjonalnej m.in. tym, iż:

1.  do jej produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawożenia dopuszczalne są  m.in. nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie;

2.  w gospodarstwach ekologicznych w żywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych;

3.  ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących.

Redakcja Mój-Ogrodnik.pl