Ekorozwój oczyma respondentów

Co piąty badany przez instytut Ekorozwoju dorosły Polak identyfikuje rozwój zrównoważony z równomiernym rozwojem różnych dziedzin gospodarki. Zdarzają się tez tacy, którzy kojarzą to pojęcie z rozwojem życiowym człowieka, czy zawodowym pod kątem psychologii. Tylko jedna trzecia badanych poprawnie kwalifikuje rozwój zrównoważony.
Ekorozwój w naturalnym ekosystemie? Ekorozwój w naturalnym ekosystemie?
Rozwój zrównoważony duchowy czy ekonomiczny? Rozwój zrównoważony duchowy czy ekonomiczny?
Biowina czy produkt marketingowy? Biowina czy produkt marketingowy?


Czym jest rozwój zrównoważony?

Gisela Bosch, prowadząca warsztaty i kursu na temat rozwoju zrównoważonego w firmach (więcej na temat edycji 2009 - Mogilany - Fundacja Sendzimira) powiedziała kiedyś, ze pierwsi uczestnicy ich kursów w Polsce kilkanaście lat temu myśleli, że zapisują się na zajęcia związane z rozwojem osobistym, psychologią.

Dopiero w ostatnich latach bardziej rozwinęła się wiedza na temat tego, czym jest ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - zarówno w kontekście pojedynczych przedsiębiorstw lokalnych, jak i całej gospodarki kraju. Wielu z małych przedsiębiorców od dawna realizuje zasady rozwoju zrównoważonego m.in. realizują projekty proekologiczne, usprawniają swoje procesy zakupowe, czy wspierają lokalne społeczności - tylko nie potrafią tak nazwać swoich działań. W tym celu powstała także nauka o społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) by pomóc tym przedsiębiorcom w strukturalizowaniu tych aktywności by następnie .. w ostatecznej fazie wykorzystać je jako przewagę konkurencyjną.

Badania Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
Jedynie trzecia część Polaków (33,0%) potrafi poprawnie przyporządkować termin „zrównoważony rozwój” równoprawnemu traktowaniu rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska, podczas gdy co piąty z nas identyfikuje go z równomiernym rozwojem różnych dziedzin gospodarki (19,9%).

Wyraźnie widoczna jest korelacja między poziomem wykształcenia respondentów a znajomością tego zagadnienia – wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek prawidłowych skojarzeń (54,1%) był prawie dwuipółkrotnie wyższy niż wśród osób legitymujących się wykształceniem podstawowym (20,0%).

Najlepiej zorientowani w badanym temacie okazali się: przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści – 61,6% oraz mieszkańcy największych miast – 50,7%. (...)

Źródła badań: „Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju” - Wyniki badań Instytutu na rzecz Ekorozwoju z 2009 roku.

Komentarz: Katarzyna Dulko