Energia i woda w firmie: zanim zaczniemy liczyć i analizować

Dla większości przedsiębiorstw rosnące koszty energii są ważnym bodźcem do jej oszczędzania. Motywacja jest zbieżna z ochroną środowiska, stąd oba cele wspierają się wzajemnie. Warto przeliczyć, czy wykorzystanie celów środowiskowych i eko-marketingu nie pomoże także w redukcji kosztów eksploatacji budynku.
Zielone spojrzenie Zielone spojrzenie


Do kwestii wzrostu zainteresowania edukacją na temat oszczędzania energii przyczynia się nie tylko jej koszt, ale i wiele kampanii społecznych i marketingowych firm, które wykorzystują ekologiczny wizerunek reklamowo.

„Ceny energii elektrycznej będą rosły ze względu na wzrost kosztów paliw oraz restrykcyjne wymogi środowiskowe. Wszyscy będą musieli oszczędzać (…) W krajach Unii Europejskiej tylko w sektorze handlu i usług potencjalne oszczędności wynikające z bardziej efektywnego wykorzystania energii wynoszą 20 proc, w przemyśle od 10 do 20proc.”
(Źródło: www.wnp.pl)

Energię w przeciętnym przedsiębiorstwie rozważamy z dwóch pozycji:
1. zużycia energii zakupionej od dostawcy zewnętrznego do biur (koszty ulokowane są w oświetleniu, klimatyzacji oraz urządzeniach biurowych) oraz
2. racjonalnego oszczędzania energii, którym można sterować, a motywując je ochroną przyrody firma zyskuje na ekologicznym wizerunku.

energia Energia
woda Woda

Wiele firm podejmuje działania w celu podwyższenia efektywności energetycznej. Do najbardziej klasycznych należą m.in. wymiana żarówek na świetlówki energooszczędne, wyłączenie zbędnego oświetlenia w pomieszczeniach rzadko używanych oraz na elewacji budynków w nocy.

W przypadku dużych firm ważnym aspektem, oprócz administracyjnych rozwiązań systemowych, jest polityka korporacyjna i komunikacja z pracownikami na temat właściwych postaw wobec zużywania energii. Szczególnie energochłonne są zarówno urządzenia biurowe, jak i oświetlenie, jeżeli jest nieodpowiednio używane np. zostawianie tysięcy komputerów włączonych na noc oznacza wielkie zużycie energii.

Idealna realizacja racjonalnej polityki energetycznej w firmie powinna przebiegać zgodnie z harmonogramem:
1. Audyt energetyczny własnej działalności oraz powierzchni nieruchomości;
2. Znalezienie głównych przyczyn energochłonności działalności;
3. Plan oszczędnościowy długofalowy i krótkofalowy;
4. Działania krótkoterminowe;
5. Komunikacja. PR zostawiam na koniec, ponieważ powinien być tylko opisem odniesionych sukcesów (efektów), ale nie głównym celem. Warto komunikować, ponieważ dobre praktyki kuszą do pozytywnych prośrodowiskowych działań nie tylko czytelników tej komunikacji, ale także konkurencję.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dulko