Energooszczędność jako szansa dla środowiska i gospodarki

Ambasada Szwecji, Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji oraz Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają na konferencję oraz spotkanie z przedstawicielami instytucji i firm szwedzkich. Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół problemów związanych z oszczędzaniem energii. Warszawa, 21 października 2009.


ZAPROSZENIE

"Pozyskiwanie energii oraz jej oszczędne użytkowanie stanowią dziś jeden z najbardziej kluczowych i strategicznych problemów zarówno dla gospodarstw domowych oraz firm jak i całych miast oraz państw. W ramach pakietu dotyczącego energii i klimatu Unia Europejska postawiła państwom członkowskim cel polegający na zredukowaniu o 20% efektu cieplarnianego i jednocześnie wzrost o 20% efektywności energetycznej we wszystkich krajach UE do 2020 roku.

Szwecja już od wielu lat zajmuje się intensywnie i efektywnie zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem energii ze źródeł przyjaznych środowisku oraz efektywnością energetyczną, co sprawia, że kraj ten dysponuje ogromnym doświadczeniem i know-how w tych dziedzinach. Firmy szwedzkie są często traktowane jako prekursorzy technik oraz rozwiązań zwanych „Cleantech”.

Polska otrzymała od Unii Europejskiej ogromne kwoty do wykorzystania w obszarach związanych z energooszczędnością budynków publicznych oraz oszczędnością energii w przemyśle. Szwedzki dorobek w tym zakresie może być dla Polski pomocny i stanowić platformę wymiany doświadczeń pomiędzy tymi dwoma krajami."

Prelegenci, zarówno z Polski jak i ze Szwecji, przedstawią zagadnienia z następujących obszarów:
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Budowa energooszczędnych obiektów,
- Efektywność energetyczna w przemysłach energochłonnych,
- Systemowa koncepcja energooszczędności.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między stroną polską i szwedzką.

21 października 2009 r., godz. 10.00
Warszawa, SGGW, Aula Kryształowa, ul. Nowoursynowska 166