Finansowanie elektrowni wiatrowych przez EkoLeasing

Spółki Leasingowe BZ WBK jako pierwszy leasingodawca na polskim rynku wprowadziły do swojej oferty specjalny produkt umożliwiający kompleksowe finansowanie elektrowni wiatrowych.
Na tym polu mogą powstać ekologiczne inwestycje Na tym polu mogą powstać ekologiczne inwestycjePolska podjęła zobowiązania proekologiczne wstępując do Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami, do 2010 r. w naszym kraju powinny powstać elektrownie wiatrowe o łącznej mocy od 500 MW do 1.000 MW, przy czym wartość tych inwestycji szacuje się na 600 mln - 1,2 mld euro. Największe projekty będą finansowane z programu Infrastruktura i Środowisko, z którego Polska może otrzymać aż 542 mln euro. Mniejsze inwestycje mogą liczyć na wsparcie z regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Spółki Leasingowe BZ WBK chcą również współpracować z firmami działającymi zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Zarówno opracowania analityków, jak i obserwacje działań prowadzonych przez duże korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa, pokazują, że coraz więcej z nich decyduje się na działania eko-innowacyjne, które pozwalają na ograniczenie zanieczyszczeń środowiska i innych negatywnych oddziaływań, wynikających chociażby z wykorzystania ograniczonych zasobów energetycznych. Kryzys nie wpłynie na inwestycje w ochronie środowiska.

EkoLeasing umożliwia finansowanie zarówno nowych jak i używanych elektrowni wiatrowych (masztu wraz z turbiną) i transformatorów. Oferta Spółek Leasingowych BZ WBK dotyczy leasingu finansowego oraz operacyjnego, również w formie leasingu zwrotnego; mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy oraz rolnicy indywidualni.

Etapy rozwoju energetyki ... Etapy rozwoju energetyki ...
Ekologiczna energia (S.Straube) Ekologiczna energia (S.Straube)


Pierwsza umowa EkoLeasingu została podpisana w styczniu 2009 roku i dotyczyła siłowni wiatrowej
o wartości 1,3 mln złotych, zdolnej wyprodukować 1 mln kW energii rocznie. Inwestycja została zrealizowana w okolicach Kalisza.

Źródło: Informacja prasowa ComPress SA