Godzina dla Ziemi przez wyłączenie światła w domu i biurze

Wieczorem 28 marca (dokładniej o godzinie 20.30) na godzinę zgaśnie oświetlenie w wielu domach i instytucjach publicznych na całym świecie. W akcji "Godzina dla Ziemi" wezmą udział co najmniej 64 państwa, 242 miasta z całego świata, w tym 19 z Polski.
Emisje cieplarniane globalnym problemem
Wybór świetlówki to coś więcej niż cena
Racjonalna energia = oszczędna energia


Akcję ekologiczną po raz trzeci swoim imieniem firmuje międzynarodowa organizacja WWF. Włączą się do niej polskie miasta np. Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Gdańsk, Kraków, Kielce, Katowice, Częstochowa, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Zakopane – a dzięki nim wiele osób prywatnych. W ciemnościach znajdzie się m.in. warszawski Pałac Kultury i Nauki. Organizator akcji szacuje, że w tym roku światło może zgasić na całym świecie nawet miliard osób.

Celem wyłączenia oświetlenia przez jak największą liczbę ludzi na świecie na przynajmniej godzinę jest oczywiście walka z globalnym ociepleniem klimatu powodowanym przez emisje gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane są bowiem emitowane podczas spalania nośników energii pierwotnej przy produkcji energii cieplnej czy elektrycznej – potrzebnej do tego oświetlenia.

Jeżeli ktoś np. mieszka w Warszawie i jego dostawą energii elektrycznej jest RWE Polska może łatwo przeliczyć wpływ swojego zużycia prądu na globalne emisje gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zgodnie z przelicznikiem o tytule:

„Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez RWE Polska S.A. w 2007.”

Ten sam wpływ w 2008 jest już trochę mniejszy, ponieważ prawo wymaga od dostawców energii korzystania ze źródeł energii odnawialnej, które mają mniejsze przełożenie na gazy cieplarniane, ale trend wygląda następująco:

Rodzaj paliwa potrzebny do wytworzenia energii jak:
węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz koksowniczy, gaz kopalniany, odnawialne źródła energii, olej opałowy, odpady komunalne

OZNACZA to przede wszystkim:
1. emisje dwutlenku węgla w przeliczeniu na zużytą energię:
CO2 - 0,929223 [Mg/MWh]
2. emisje SO2 - 0,005028 [Mg/MWh]
3. emisje NOX - 0,00547 [Mg/MWh]
4. Pyły 0,000345 [Mg/MWh]
5. Odpady radioaktywne w ilości: 0,000005 [Mg/MWh]

Oznacza to mnie więcej tyle, że jeżeli gospodarstwo domowe zużyło rocznie 2MWh energii (2000 kWh) to równocześnie przyczyniło się do powstania 1,8585 Mg czyli prawie 1,9 tony dwutlenku węgla w atmosferze.

O tym jak oszczędzać energię – także w oświetleniu – w kolejnych artykułach na portalu www.moj-ogrodnik.pl w dziale Ekologia / Oszczędna energia.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dulko