Interesariusze zarządzania ekologicznego: jak ich znaleźć

Jeżeli już podjęliśmy decyzję o budowie strategii odpowiedzialnego biznesu, lub chociażby ekologicznej w naszej firmie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: dla kogo to robimy? Kim są nasi interesariusze? Kto powinien skorzystać na naszej odpowiedzialności?
Idealnie dopasowane częsci Natury Idealnie dopasowane elementy
Budząca się świadomość Budząca się świadomość
Odkrycie brakującego elementu Odkrycie brakującego elementu


Definicja Interesariusza

Osoba lub podmiot zainteresowany działalnością firmy i ponoszący różnego typu ryzyko związane z jej funkcjonowaniem oraz te osoby bądź podmioty, na które firma wywiera poprzez swoją działalność wpływ. W przeciwieństwie do akcjonariusza (ang. shareholder) zainteresowanego przede wszystkim zyskiem z działalności spółki, interesariusze to grupa o wiele szersza obejmująca m.in. pracowników, klientów, kredytodawców, dostawców, administrację rządową, a w szerszym kontekście społeczeństwo lokalne, środowisko naturalne, opinię publiczną.
Termin wprowadzony przez Stanford Research Institute (1963)

Wyróżniamy następujące grupy interesariuszy:

I. Wewnętrzni a wsród nich:
Zarząd firmy
Pracownicy działów głównych np. dziennikarze w wydawnictwie, sprzedawcy w firmie handlowej
Pracownicy działów wydawniczych - biznesowych
Pracownicy wsparcia biznesu (support)
Relacje inwestorskie, PR, marketing
Produkcja (pracownicy fizyczni)
Dział zakupów
Dział BHP, szkolenia

II. Zewnętrzni
Organizacje pozarządowe
Klienci (reklamowi, czytelnicy)
Sektor finansowy / analitycy
Znane osobistości / autorytety
Łańcuch dostaw (“od drzewa do makulatury”)
Potencjalni pracownicy
Międzynarodowy właściciel spółki
Konkurencja
Rynki kapitałowe


Każda firma ma inną grupę klientów. Czasami na poziomie relacji z nimi nie jest w stanie stworzyć jednolitej linii produktu. Z jednej strony produkuje np. ekologiczne torby, z drugiej środki chemiczne.

Możliwe jest jednak wprowadzenie spójnego zarządzania prośrodowiskowego w firmie jako przedsiębiorstwie, a nie producencie kilku brandów. Wtedy, punkt ciężkości przenosi się na interesariuszy. Do najważniejszych należą: obecni i potencjalni pracownicy, partnerzy biznesowi, rządowi i pozarządowi, a także sektor relacji zewnętrznych, PR i marketingu firmy.

„Nowo odkrytych” interesariuszy interesuje firma jako podmiot zatrudniający, rzetelny i uczciwy pracodawca, jako firma, która kupuje surowce, ale też pozostawia po sobie odpady.

Katarzyna Dulko