Korytarz ekologiczny szansą na przetrwanie wielu zwierząt

Podobnie jak ludzie budują mosty i podziemne przejścia także przyroda, a szczególnie zwierzęta, potrzebują technicznego wsparcia by poradzić sobie z niebezpieczeństwem ruchu samochodowego, kolejowego, czy lotniczego.


Każdego roku na drogach giną dziesiątki tysięcy żywych istot, zarówno małe wiewiórki, lisy, czy jeże jak i duże dziki, sarny i jelenie. Kolizje bywają groźne także dla kierowców. Można temu zapobiegać budując sztuczne przejścia – pod lub nad ulicą – jeżeli trasa komunikacyjna już istnieje, lub uwzględniać istniejące już sieci korytarzy dla zwierząt w planowaniu przestrzennym transportu.

Szlaki komunikacyjne powinny bowiem przebiegać z poszanowaniem otaczającego środowiska przyrodniczego oraz respektować prawa i potrzeby zwierząt, które w nim żyją. Tyle wedle obowiązującego prawa.

Wiewiórka w parku miejskim w Warszawie Wiewiórka w parku miejskim w Warszawie
Ptaki w parku miejskim w Sztokholmie


Rozróżniamy następujące typy przejść:

1. Małe przejścia dolne, którymi przejdą następujące zwierzęta:
Płazy
Gady
Borsuki
Lisy
Jeże
Łasice
Gronostaje
Wydry
Gryzonie
I inne podobne wielkością zwierzęta.

2. Średnie przejścia dolne dla większych gatunków jak:
Sarny
Dziki
Lisy
Wilki
Rysie
Jelenie.

3. Duże przejścia dolne, kosztowne, ale bardzo potrzebne pomogą zwierzętom typu:
Niedźwiedzie
Łosie
Jelenie
Wilki
Żubry.


Kaczka w parku miejskim w Warszawie Kaczka w parku miejskim w Warszawie
Kaczka w parku miejskim w Warszawie Krajobraz naturalny pod Tomaszowem Mazowieckim


Z większych przejść mogą oczywiście korzystać także mniejsze zwierzęta. Korytarze ekologiczne dla kopytnych są szczególnie ważne, ale w praktyce nie są w Polsce popularne. Więcej ekologicznych rozwiązań znajdziemy dla płazów.

Ponieważ korytarz ekologiczny odnosi się do każdej "drogi, czy ścieżki”, którą zwierzę pokonuje przemieszczając się z jednego krajobrazu do drugiego, może być nawet zwykłą nieuczęszczaną ścieżką czy trakcją kolejową. Do zadań gminy czy też zarządcy dróg należy ich wyznaczenie i odpowiednie utrzymanie. W ogrodach mamy oczywiście do czynienia z niewielkimi rozwiązaniami. Mogą być to rowy przy żywopłocie, kładki koło oczek wodnych, czy zielone przejścia trawnikowe.

Autor: Katarzyna Dulko
Informacje o korytarzach ekologicznych w prasie:

DZIENNIK, 26.03.2009
"Koparki i spychacze rozjadą rzekotki" Jakub Chełmiński

... "Rzekotkowy Staw" na warszawskim Ursynowie ma być zamieniony w betonowy park. Oznacza to zagładę rzekotek i 12 innych chronionych gatunków żab, płazów (kumaki nizinne, traszki grzebieniaste)... wciąż czekamy na rozwiązanie problemu...

DZIENNIK, 24.03.2009
"Przeniosą płazy nad drogami" Jakub Chełmiński

... akcja Żaba w dolinie Baryczy na pograniczu wielkopolski i Śląska - są w nią zaangażowani uczniowie pobliskich szkół, którzy wiadrami przenoszą je przez jezdnię - gdzie zwykle giną - w bezpieczne miejsce ... uczestnicy dokładnie policzyli, ile przestwicieli gatunków plazów udało sie uratować...