Kupować gazety papierowe czy elektroniczne?

Konkurując z przekazem elektronicznym współcześni drukarze muszą społecznie odpowiadać na pytania związane z ochroną środowiska – w końcu zużywają surowiec, który pochodzi z drzew. Jakie mają argumenty?
Papier & Makulatura


Argumentem przemawiającym za papierem jest odnawianie surowca, jakim jest drewno oraz coraz powszechniejsza możliwość recyklingu. Waga społeczna odzysku materiałów jako efektywnej redukcji odpadów (papier ma poważny udział wagowy w śmieciach- tona papieru to 3 m3 ziemi) wzrasta z każdym rokiem w Polsce.

Istnieją jednak ograniczenia recyklingu papieru:
- nie można go przerabiać w nieskończoność,
- nie może być to zabrudzony papier czy tektura,
- w proces mimo wszystko muszą być także włączone świeże włókna.

Rola makulatury we współczesnym biznesie drukarskim rośnie, na co wpływ mają:
- konkurencyjna cena przetworzonych włókien;
- położenie produkcji wokół skupisk miejskich pomaga oszczędzić na transporcie (zbierana w gosp. prywatnych, biurach i zakładach drukarskich);
- presja społeczna na przetwarzanie zużytego papieru;
- papiernie, które chcą być pionierami ekologii promują ekologię.

Wycinka drzew w Szwecji
Te drzewa zostaną przerobione na papier

Główne kategorie makulatury:

1. High grades: (najwyższej jakości) nie wymaga czyszczenia, użyta do produkcji papieru kserograficznego, pochodzi z odpadków pierwszej produkcji;

2. De-inking grades: wymaga usunięcia farb, odbarwienia np. gazety na newsprint, (odpady z drukarnii gazetowych);

3. Kraft grades: z niewybielanych materiałów pakownych, może mieć to samo użycie ponownie

4. Low grades: mieszane gatunki, także stary przetworzony papier, użyteczny do tworzenia opakowań i tektury

Opracowanie: 2009