Reklama drukowana bezpośrednia

Coraz częściej w debacie publicznej pojawia się pytanie, co ma większy wpływ na środowisko naturalne: media tradycyjne czy elektroniczne? Nie ma żadnych jednoznacznych badań, ale przemysł sam się tą kwestią zainteresował i co rusz słyszymy o nowych eko-innowacjach.


Jednym ze sposobów mierzenia wpływu konkretnego produktu czy technologii na środowisko naturalne jest obliczanie jego emisyjności, a następnie porównanie jej do zrozumiałych dla przeciętnego konsumenta czynności jak jazda na rowerze czy gotowanie wody. Ponieważ, wszystko co zużywa jakąkolwiek energię ma wpływ na środowisko.

Przykładowe dane odnoszące się do reklamy bezpośredniej:
- roczny abonament dziennika – 12 kg CO2
- podróż tak i powrotem z Warszawy do Krakowa – 240 kg CO2
- lot z Warszawy do Lizbony – 730 kg CO2

Jak widać, przelot na wakacje to kilkadziesiąt razy więcej niż posiadanie abonamentu na gazetę codzienną. Teraz tylko w naszej kwestii leży, by nie stał się nieprzetworzonym odpadem … Stąd negowanie wartości prasy czy też reklamy drukowanej na podstawie zużycia papieru nie jest korzystne, nawet dla środowiska, a tylko zaciemnia prawdziwą debatę o ekologii.

Autor: Sebastain Straube Autor: Sebastian Straube


Reklama bezpośrednia

jest jedną z form nakłonienia klienta do zakupu. Polega ona na wysyłce listów handlowych, broszur, ulotek lub pakietów informacyjnych bezpośrednio do potencjalnego odbiorcy. W odróżnieniu od reklamy klasycznej - reklama bezpośrednia wymaga sporządzenia bazy danych klientów, do których będą skierowane określone działania. W takiej reklamie nawiązywana jest więź pomiędzy sprzedającym i kupującym, i to właśnie istnienie tej bezpośredniej więzi często stanowi o skuteczności tego rodzaju reklamy.


Szwajcar dostaje 108 imiennych przesyłek reklamowych rocznie,
Niemiec ponad 80, a Polak tylko cztery.

Więcej na ten temat: EKOLOGIA
komentarz: Katarzyna Dulko