Straty energii przez ustawianie czasu zimowego

Przestawianie zegarków na czas zimowy powoduje wzrost zużycia energii i zwiększa ilość zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. To wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Cambridge dla wielkiej Brytanii, ale w Polsce jest najprawdopodobniej podobnie. Ponieważ też zmienił nam się czas pracy i zwyczaje konsumenckie.
Kiedy robi się ciemno? Kiedy robi się ciemno?


Wielka Brytania mogłaby zaoszczędzić - gdyby nie przesunięcia czasu- 885 GW na godzinę w okresie zimowym, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej 200.000 domów. Powinno to ograniczyć całkowitą emisję dwutlenku węgla o 446.925 ton.

Skąd te różnice?
Poziom wykorzystania energii elektrycznej w domach i biurach Wielkiej Brytanii jest wyższy w godzinach popołudniowych niż w poranki. Używając nowej metody obliczeniowej Angielski Instytut odkrył, że efektywność energetyczna byłaby wyższa, gdybyśmy mieli więcej godzin słońca popołudniami, ponieważ tryb życia zmusza nas do pracy w późniejszych godzinach. Badania wykazały także, że zmiana czasu wpłynęłaby także na zmniejszenie liczby wypadków drogowych i przypadków depresji sezonowej.

Korki popołudniami w miastach Korki popołudniami w miastach
nawet teraz zależymy od warunków atmosferycznych Zależy od warunków atmosferycznych

Źródło informacji: European Environmental Press (EEP)
Czy zgadzasz się z wynikami badań? Napisz do nas!