Struktury dla zarządzania Corporate (Social) Responsibility

Proces organizacyjny budowania struktur i funkcjonalności zarządzania ekologicznego w przedsiębiorstwie wydawniczym jest skomplikowany, ponieważ nie ma wiele wzorców czy ram prawnych dla tego typu zarządzania w branży, a także sama potrzeba tworzenia takiego systemu nie jest dla wszystkich oczywista.
Ważna jest struktura w firmie Ważna jest struktura w firmie
facelia błękitna Fot. Liliana Banaszak: Facelia
Ważny jest poziom oddziaływania Ważny jest poziom oddziaływania


Artykuły o podobnej treści:
Wartościowa strategia EKO
EKOmarketing wewnętrzny
Energia i prąd
Raportowanie działalności EKO
Ekologia w marketingu

O powstaniu komórki zarządzania CSR (corporate social responsibility) w przedsiębiorstwie mediowym decyduje z reguły kilka czynników równocześnie.

* Pierwszym jest wpływ trendów ekologicznych na rynku i związana z tym wola kierownictwa firmy, by ochrona środowiska stała się przedmiotem działalności firmy.

* Drugim, równie ważnym czynnikiem z uwagi na międzynarodowe powiązania większości spółek mediowych w Polsce, jest wpływ zagranicznego właściciela oraz wymóg raportowania danych środowiskowych i społecznych do centrali.

* Ostatnim, choć równie ważnym z punktu widzenia marketingu powodem, jest oddolna inicjatywa pracownicza.

Wyzwaniem dla na przykład wydawcy prasy jest zarówno spełnienie oczekiwań i wymagań postawionych przez czytelników w kwestiach ekologii, zdrowia czy zmian klimatycznych, jak i stworzenie w firmie w pełni kontrolowanego systemu zbierania danych środowiskowych dotyczących działalności komercyjnej i na tej podstawie wypracowanie metod redukcji (emisje, odpady). O ile pierwsze zadanie wymaga zaangażowania dziennikarzy czy pracowników, praktyczne rozwiązania systemowe i zarządcze wraz z ich promocją mogą być zadaniem dla menedżera lub innej komórki ds. CSR/ekologii. Idealnie, by struktura powstała bezpośrednio przy zarządzie firmy, ponieważ będąc w innym niższym dziale ma mniejsze szanse by wykonywać rzeczywistą pracę na rzecz całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

tekst i zdjęcia: Katarzyna Dulko