W Polsce można liczyć tylko na biznes

IKEA FAMILY oraz Fundacja Świętego Mikołaja ufundują stypendia dla zdolnych dzieci w Polsce. Przeciągając kartę IKEA FAMILY poczas zakupow, wspierasz rozwój edukacyjny dzieci. Każde przeciągnięcie karty to 50 groszy na rzecz Funduszu Stypendialnego. Kto dostanie pieniadze i jakie beda kryteria?
IKEA dziala spolecznie dla dzieci w Polsce IKEA dziala spolecznie dla dzieci w Polsce

W lipcu 2012 roku, rozpoczęła się pierwsza, pilotażowa edycja ogólnopolskiego programu stypendialnego realizowanego przez IKEA FAMILY we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja dla uczniów, którzy mają ograniczone możliwości rozwoju ze względu na trudną sytuację życiową w ich rodzinach.

Celem programu jest wspieranie działań nakierowanych na wyrównywanie szans dzieci w rozwoju edukacyjnym. Akcja trwa do 19 sierpnia 2012 roku i angażują się w nią wszystkie sklepy IKEA w Polsce.

DLACZEGO?

Jak wynika z „Raportu o kapitale intelektualnym Polski” z 10 lipca 2008 roku przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, co trzecie dziecko w Polsce jest zagrożone biedą i związanym z nią wykluczeniem społecznym. Wiąże się to z brakiem środków finansowych na podstawowe potrzeby dzieci w zakresie edukacji, takie jak podręczniki, zajęcia dodatkowe, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne czy nawet dojazdy na różne zajęcia, zawody i olimpiady.

Według raportu „Materialny wymiar życia rodzin” przygotowanego przez CBOS w kwietniu 2011 roku, w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy na naukę i kształcenie nie starczało pieniędzy co ósmemu gospodarstwu domowemu (12%).

I w tym momencie wchodzi BIZNES ...

Chcąc wesprzeć uczniów, których sytuacja życiowa nie pozwala na pełny dostęp do edukacji pozaszkolnej i rozwój talentów, IKEA FAMILY we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja zdecydowała się stworzyć program stypendialny pod hasłem „Na Rodzinę Można Liczyć”. Hasło to nawiązuje do wartości reprezentowanych przez IKEA FAMILY, a więc przede wszystkim do okazywania sobie wzajemnego wsparcia, by lepiej się żyło na co dzień. Pierwsza edycja ogólnopolskiego programu potrwa od 9 lipca do 19 sierpnia 2012 roku. W ramach programu utworzony zostanie Fundusz Stypendialny, na którym gromadzone będą środki na stypendia edukacyjne dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych, a także szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

Rozwój dzieci może wesprzeć każdy obecny klubowicz oraz wszyscy klienci IKEA, którzy dołączą do Klubu Miłośników Domu IKEA FAMILY. Za każde okazanie karty IKEA FAMILY przy kasie podczas zakupów w sklepie IKEA, firma przekaże po 50 groszy na Fundusz Stypendialny. Do programu może przystąpić każda szkoła w Polsce, która do 15 września 2012 roku wypełni formularz zgłoszeniowy i podpisze umowę z Fundacją Świętego Mikołaja. Uczniowie będą mogli składać wnioski o stypendia do 26 września 2012 roku, a lista stypendystów zostanie ogłoszona do 12 października br.

DLACZEGO IKEA?

W związku z nową inicjatywą IKEA FAMILY, grupa wybranych pracowników IKEA przeszła specjalne szkolenie poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Świętego Mikołaja. "Bardzo się cieszymy, że udało nam się nawiązać współpracę z Fundacją Świętego Mikołaja, która ma ogromne doświadczenie w realizacji strukturalnych projektów społecznych. Wspieranie edukacji dzieci jest jednym z priorytetów IKEA w ramach naszych działań na rzecz poprawy jakości życia oraz wspierania lokalnych społeczności, bo to przecież od rozwoju młodych ludzi zależy nasza przyszłość. Zachęcamy więc wszystkich posiadaczy karty IKEA FAMILY do okazywania jej przy każdym zakupie dokonywanym w sklepach IKEA w całej Polsce" – powiedział Adam Nowak, kierownik programu lojalnościowego IKEA FAMILY.

„Na Rodzinę Można Liczyć” to kolejny program IKEA realizowany na rzecz rozwoju dzieci z rodzin borykających się z różnymi życiowymi problemami. Na całym świecie firma od lat dąży do wyrównywania szans w dostępie do edukacji i poprawy jakości życia, m.in. poprzez akcję„1 euro to majątek” realizowaną przez IKEA Foundation przy współpracy z UNICEF i organizacją Save the Children. Z programu skorzystało dotąd 8 milionów dzieci w prawie 40 krajach. Ponadto w 2009 roku firma, również we współpracy z UNICEF, zainaugurowała akcję „Światło dla miliona dzieci SUNNAN”, która jest kontynuowana do dziś. Za każdą lampkę SUNNAN zasilaną energią słoneczną, sprzedaną w sklepach IKEA na świecie, UNICEF otrzymuje jedną taką lampkę, którą ofiarowuje potrzebującym dzieciom z krajów rozwijających się. Dzięki temu dzieci mieszkające w domach bez elektryczności mogą odrabiać lekcje nawet po zmroku.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w programie „Na Rodzinę Można Liczyć” znajdą się na stronie www.IKEA.pl/stypendia.