Wartościowa zieleń miejska: stare drzewa

Zieleń miejska to płuca dla miasta. Dobrym przykładem jest stuletni buk, który produkuje 1,7 kg tlenu na godzinę, co daje w sezonie wegetacyjnym 3500 kg. Jest to ilość potrzebna dla około 10 osób. To samo drzewo potrafi pochłonąć tyle dwutlenku węgla co 1700 drzew 10-letnich.
Prawidłowe przycinanie drzew owocowych
Dąb Fabrykant w Parku Klepacza w Łodzi
Park Miejski (Buergerpark) w Bremie Park Miejski (Buergerpark) w BremieW Polsce co roku (w szczególności na wiosnę) dochodzi do dewastacji drzew przez ich nieudolne i nieprawidłowe przycięcia. Pod pozorem pielęgnacji niszczeje zieleń ekosystemów miejskich. Tymczasem drzewa są nie tylko ważną ozdobą współczesnych metropolii, ale też podstawowymi producentami tlenu w mieście, przy czym wchłaniają z atmosfery dwutlenek węgla wykorzystując go do procesu fotosyntezy.

Drzewa w mieście mechanicznie filtrują zanieczyszczenia pyłowe i gazowe – to one absorbują toksyczne gazy i metale ciężkie emitowane przez spaliny samochodowe czy kominy fabryk. Jedno liściaste drzewo potrafi w ciągu sezonu wegetacyjnego wchłonąć zanieczyszczenia powstałe przy spalaniu nawet 130 kg paliwa.

Wszystkie parki, oazy zieleni miejskiej, nawet małe skwery korzystnie wpływają na ruchy mas powietrza szczególnie wśród budynków, regulują temperaturę i wilgotność powietrza, a nawet stosunki wodne w glebie. Są poza tym naturalną barierą dla uciążliwego miejskiego hałasu.

Ścinanie konarów drzew, szczególnie starszych, jest motywowane wymogami bezpieczeństwa przechodzących pod nimi mieszkańców. Jednak ścinanie całej korony, czy większych konarów, powoduje utratę miejsc siedliskowych dla ptaków i mniejszych zwierząt drzewnych, a co za tym idzie zubożenie bioróżnorodnosci miejskiej.

Szczególną wartość dla miast stanowią stare drzewa. Opisywaliśmy już przykład kilkusetletniego dębu szypułkowego o nazwie FABRYKANT w parku Klepacza w Łodzi: Fabrykant w Łodzi

Takie drzewa jak FABRYKANT są prawnie chronione jako elementy terenów zabytkowych. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Ustawa o ochronie przyrody , który brzmi „Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 (…)”

gdzie zastrzeżeniem jest zapis: „zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków”.

Zatem w przypadku decyzji na wycinkę drzew takich jak FABRYKANT nie wydaje (jak w większości przypadków) właściwy urząd miast lub gminy tylko właśnie wojewódzki konserwator zabytków.

Tekst: Katarzyna Dulko
Więcej informacji: www.klubgaja.pl – Przewodnik o drzewach