Wybrane badania na temat świadomości ekologicznej konsumentów

Świadomość ekologiczna wchodzi w skład szeregu czynników mających wpływ na preferencje klientów i jest przedmiotem badań nad zachowaniami konsumenckimi. Zgodnie z badaniami konsumenci oczekują od firm, by te zaczęły zwracać uwagę na ekologię. Postawy rodzą potrzeby, a te pociągają za sobą rynek konsumencki. Reklamodawcy, którzy zainwestują w działania ekologiczne, mają szansę na zwiększenie zysków ze sprzedaży swoich produktów i usług.


Polski konsument zmienia oczekiwania wobec korporacji, wybiera te bardziej odpowiedzialne, staje się bardziej wymagający i świadomy ich zachowań. Polscy konsumenci są żywo zainteresowani tematyką ochrony środowiska i poszukują firm oraz marek, które wpisują się w ekologiczne trendy. Wyniki, choć nie są jednoznaczne, wyznaczają na trend, na którym firmy mogą potencjalnie zyskać lub stracić.

*****

Niektóre wyniki badań, z których warto skorzystać szukając motywacji do projektów ekologicznych w firmie:

1. Oczekiwania konsumentów - Havas Media z badań w Europie, USA, Azji i Ameryce Pd - Badanie zrealizowano za pośrednictwem ankiety internetowej (w sumie 11 tys. wywiadów) w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Meksyku, Brazylii, Indiach i Chinach.

WNIOSKI:
Blisko 80 proc. konsumentów stwierdziło, że wybrałoby produkt firmy, o której wiedziałoby, że przykłada wagę do ochrony środowiska, a ponad jedna trzecia (35 proc.) była zdania, że byłaby gotowa nawet więcej zapłacić za te produkty. Autorzy opracowania sugerują, że świadomość konsumentów co do działań ze strony sektorów gospodarki jak i poszczególnych firm szkodzących środowisku rośnie bardzo szybko.

2. Ekologiczne przekazy w reklamach - ogólnopolskie badania dla CSRinfo przez i.b. TNS OBOP - Ogólnopolskie badanie TNS OBOP przeprowadził w dniach 6-10 marca br. na reprezentatywnej próbie Polaków. Łącznie wywiady przeprowadzono z 1005 mieszkańcami kraju, w wieku powyżej 15 roku życia.

WNIOSKI:
27 proc. badanych przyznało, że wiedza o tym, iż firma prowadzi działania ekologiczne (np. przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych), zdecydowanie pozytywnie wpłynęłaby na ich decyzje zakupowe. Ponad 50 proc. stwierdziło, że taka wiedza raczej pozytywnie wpłynęłaby na zakup produktów i usług.

3. "Przyszłość marki korporacyjnej" - IMAS International Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej na zlecenie Euro RSCG Sensors Badanie zostało przeprowadzone przez IMAS International Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej na zlecenie Euro RSCG Sensors na reprezentatywnej próbie Polaków (n=505). Wyniki zostały porównane z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi przez Market Probe International w Stanach Zjednoczonych (n=700), Wielkiej Brytanii (n=700) i Francji (n=450)

WNIOSKI:
Korporacje powinny nie tylko włączać odpowiedzialność korporacyjną do swoich strategii biznesowych, lecz także komunikować o niej w sposób zrozumiały dla konsumenta. Euro RSCG wyróżniło pięć reguł korporacyjnej marki przyszłości, zgodnie z którymi konsumenci będą podejmować swoje decyzje zakupowe w przyszłości. Korporacje, chcąc osiągać przewagę konkurencyjną, powinny m.in. mieć cel oprócz zysku, dbać o pracowników, angażować się społecznie, dbać o środowisko naturalne, szanować konsumentów i prowadzić z nimi otwarty dialog. Jak wynika z badania, 75 proc. polskich konsumentów chce łączyć zaufanie do firmy z jej odpowiedzialnością korporacyjną, ale nie zauważa większej aktywności przedsiębiorstw w tym obszarze.

4. Climate Change zrealizowane prowadzonego przez Hałas Media (MPG) - Badanie Climate Change obejmuje problematykę świadomości ekologicznej konsumentów oraz jej wpływu na wizerunki marek i zachowania zakupowe. Do XI 2008 roku kwestionariusz wypełniło 11 120 osób z dziesięciu krajów i trzech kontynentów.

WNIOSKI:
Poziom zaangażowania Polaków w temat zmian klimatycznych jest równy średniej światowej, jednak wyższy niż w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy USA, ale niższy niż w Hiszpanii czy we Francji. 80 proc. Polaków woli kupować produkty firm zaangażowanych w działalność ekologiczną, a ponad 20 proc. osób byłoby skłonnych więcej za nie zapłacić.

5. Raport „Polacy w zwierciadle ekologicznym” - Instytut na rzecz Ekorozwoju:

Polacy niezmiennie niewielkie oczekiwania dotyczące odpowiedzialności za stan środowiska mają w stosunku do organizacji ekologicznych czy środowisk biznesowych, głównie obarczają tu odpowiedzialnością samorządy terytorialne oraz samych siebie. Za czynniki sprzyjające poprawie tego stanu stawiają głównie postawy ludzi, na końcu odpowiedzialnych przedsiębiorców.

Najczęstszym motywem do ochrony środowiska jest troska o zdrowie własne i rodziny, najczęstsze działania to ograniczanie zużycia energii elektrycznej, zużycia wody oraz segregacja odpadów.
„Motywy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska w niewielkim stopniu wpływają na wybory rynkowe konsumentów. Sposób wytwarzania produktów żywnościowych pozostający w zgodzie z przyrodą jest istotny dla 11% badanych. Na rodzaj opakowania z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko zwraca uwagę 9% klientów (…) na przyjazne środowisku metody produkcji baczną uwagę zwraca mieszkająca w małym mieście centralnej Polski młoda kobieta z wyższym wykształceniem.

Głównym źródłem wiedzy ekologicznej respondentów pozostają od wielu lat media. 54% Polaków uważa, że Polskę stać na jednoczesne rozwijanie gospodarki oraz ponoszenie nakładów na ochronę środowiska; ponad 70% Polaków deklaruje, że czyste środowisko uzasadnia ograniczenie produkcji w niektórych branżach.


Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dulko