Narcyz

(łc. Narcissus)
Nazwa rodzajowa: Narcyz (łc. Narcissus)
Narcyz