Organic Marketing Forum 2012

Największe spotkanie przedstawicieli branży ekologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Zgłoszenia przyjmowane do 15 kwietnia 2012 r. Warto się tam wybrać, szczególnie jeśli zawodowo chcemy związać się z branżą ekologiczną.
Co to jest rolnictwo organiczne? Co to jest rolnictwo organiczne?


7. Międzynarodowe Spotkanie w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców Naturalnych skupiające się na współpracy między Europą Wschodnią i Zachodnią odbędzie się w Warszawie w dniach od 7 do 9 maja 2012 r.

Program oferuje wystąpienia mające na celu wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami oraz poszerzenie wiedzy na temat rynku ekologicznego w 14 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Mottem przewodnim spotkania jest “Transparencja i wiarygodność podstawą pozyskania klienta”. Organizator EkoConnect zaprasza przetwórców, handlowców, właścicieli sklepów detalicznych oraz rolników do pozyskania nowych partnerów do współpracy, jak i skorzystania z okazji do wymiany poglądów o strategiach i najnowszych trendach w branży ekologicznej. Zgłoszenia do udziału w Organic Marketing Forum przyjmowane będą do 15 kwietnia 2012 r.


Obserwujemy ciągły rozwój rynku produktów ekologicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce w 2011 roku zanotował on wzrost o 25%, osiągając wartość 100 mln euro. W Czechach osiągnięto obroty na kwotę 130 mln euro, co daje wzrost o 20% w stosunku do roku 2010.

Pozostałe rynki rozwijały się dynamicznie osiągając wzrost od 5 do 50%. Informacje te pochodzą z badań nad 14 rynkami Europy Środkowej i Wschodniej, które zaprezentowane zostaną podczas Forum. Ponadto, program konferencji obejmuje warsztaty nastawione na współpracę międzynarodową i rozmowy z ekspertami rynku ekologicznego.

Bernhard Jansen, dyrektor EkoConnect podkreśla znaczenie tego wydarzenia: "Organic Marketing Forum (OMF) to największe spotkanie przedstawicieli rynku ekologicznego w Europie Środkowej i Wschodniej. W Warszawie będą mieli Państwo okazję spotkać się z jego najważniejszymi uczestnikami rynku!".

Dr. Nicolaus Müller z Lebensbaum w Niemczech po spotkaniu w 2010 r. powiedział: [/i]“Chętnie bierzemy udział w tym wydarzeniu. Jestem zaskoczony skalą rozwoju branży ekologicznej w Polsce. W Warszawie możemy nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz pogłębiać już istniejące znajomości w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej”[/i].

To międzynarodowe spotkanie składa się z wystawy produktów ekologicznych, konferencji, warsztatów, a także wyjazdów studyjnych do ekologicznych gospodarstw, przedsiębiorstw i handlowców w okolicach Warszawy. Uczestniczyć w nim będą osoby z ponad 30 krajów. Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2012 r.

Po raz pierwszy w historii OMF nawiązał ścisłą współpracę z Targami BioFach w celu wzmocnienia handlowego charakteru Forum. Poza “BioFach”, partnerami OMF 2012 są także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych “Polska Ekologia“, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland“, Polskie Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Handlowców Żywności Ekologicznej. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego – Grupa Regionalna UE oraz Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja odbędzie się w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Do Państwa dyspozycji będą także tłumacze indywidualni do rozmów prywatnych.

Dodatkowe informacje oraz szczegóły dotyczące rejestracji na www.organic-marketing-forum.org

Kontakt:
Luise Pachmann, luise.pachmann@ekoconnect.org,
Tel.: +49-351-456-80-38.