Ścieżka płazów i Rosochaty Róg na Suwalszczyźnie

Półwysep na Jeziorze Wigry na terenie Wigierskiego Parku Narodowego o zabawnej nazwie Rosochaty Róg jest wartościowy nie tylko przez bogate w atrakcje gospodarstwa agroturystyczne, czy zapierające dech w piersiach krajobrazy - ale przede wszystkim dlatego, że jest tu ogromne skupisko wszelakich płazów.
Wspaniały okaz płaza Wspaniały okaz płaza


Wigierska Park Narodowy
Krzywe 82
16-402 Suwałki
www.wigry.win.pl

Rosochaty Róg:
ścieżka edukacyjna PŁAZY
długość 4,2 km
szlak rowerowy zielony
wjazd na trasie Sejmy - SuwałkiWigierski Park Narodowy został utworzony w 1989 roku. Na terenie parku znajduje się kilka wystaw przyrodniczych, etnograficznych (np. historii rybołówstwa) - gdzie należy zakupić bilety wstępu do Parku. Wigierski Park Narodowy obejmuje kompleks 42 jezior wraz z otaczającymi je lasami, torfowiskami, bogactwem roślinnym, osobliwym krajobrazem - jak się okazuje pełnym bardzo wrażliwych na stan środowiska i ingerencję ludzką płazów. Problem z dużą ilością tych gatunków polega na tym, że zwierzęta nie umieją się same ochronić przed np. nadjeżdżającymi samochodami - nie uciekają przed dźwiękiem czy światłami, dlatego trzeba bardzo powoli jechać i wręcz omijać co większe osobniki. W zamian odwdzięczają się zjadaniem owadów i miłym rechotem pod wieczór.

Poszukiwany poszukiwana Poszukiwana... żaba wciąga dżdżownię
Idealne warunki dla płazów Idealne warunki dla płazów

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 297 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 202 gatunki ptaków oraz 46 gatunków ssaków. Ponad 82% fauny kręgowców Parku (244 gatunki) podlega ochronie gatunkowej. Jest to 48% wszystkich chronionych w Polsce kręgowców. Wśród gatunków objętych ochroną zdecydowanie największą grupę stanowią ptaki - 185 gatunków, a następnie ssaki - 37 gatunków. Pozostałe gatunki należą do gromady płazów, gadów i ryb. W przeciwieństwie do fauny bezkręgowców, różnorodność gatunkowa zwierząt kręgowych zbadana jest dość dokładnie i nie należy spodziewać się zbyt wielu nowych gatunków. Dotyczy to szczególnie gatunków chronionych, z których jedynie nieliczne gatunki ptaków i nietoperzy mogą powiększyć istniejącą listę.

Więcej: http://www.wigry.win.pl/cele.htm
Komentarz w tym miejscu: PŁAZY