Drzewa w tak zwanych projektach offsetowych

Fundacja Aeris Futuro posadzi w południowej Polsce 20 tys. drzew oraz zachęci dzieci w rodzinnych domach dziecka do działań ekologicznych – oszacują emisje dwutlenku węgla czyli tzw. ślad klimatyczny oraz podarują eko-pakiety m.in. z energooszczędnym sprzętem AGD.
Drzewa w projektach offsetowych Drzewa w projektach offsetowych
Posadzić drzewa dla przyrody Posadzić drzewa dla przyrody
Przyroda w lesie Przyroda w lesie


Dzięki podjętym działaniom zostanie zoffsetowanych 1800 ton szkodliwego CO2. Projekt wspierany jest przez Grupę Tauron (to rekompensata emitowanych przez spółki Grupy Tauron gazów cieplarnianych oraz promowanie tej idei w społeczeństwie).

Akcje sadzenia drzew w październiku rozpoczną się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.
Buki będą podsadzone pod okapem prześwietlonego drzewostanu świerkowego w celu odtworzenia właściwego składu gatunkowego. W miejscu sadzenia rósł w poprzednich stuleciach las bukowy, który wskutek niewłaściwej gospodarki człowieka został wycięty i zastąpiony szybko rosnącym świerkiem obcego pochodzenia. Obecnie drzewostan świerkowy narażony jest na powstawanie szkód od wiatrów i korników. Podsadzenie sadzonkami buka będzie gwarantowało odtworzenie pierwotnego lasu bukowego.

50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego
Karkonoski Park Narodowy jest jednym z najstarszych polskich parków narodowych i jednym z dwóch utworzonych w Sudetach. Jego zasoby przyrodnicze spowodowały, że uzyskał on uznanie nie tylko w kraju, ale również wśród społeczności międzynarodowych. W roku 2009 Karkonoski Park Narodowy obchodzi 50 lat swojego istnienia.


Planowane akcje sadzenia drzew to część ogólnopolskiego programu CZAS NA LAS, nad którym Honorowy Patronat sprawuje Minister Środowiska, a działania wpisane są w kampanię agendy ONZ ds. Środowiska UNEP. Akcje odbędą się w październiku w trzech Parkach Narodowych: 8 października w Karkonoskim, 13 października w Ojcowskim oraz 16 października w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Na podstawie informacji:
http://www.chronmyklimat.pl