Eko-akcja Rekopolu dla szkół

Czym skorupka za młody nasiąknie, tym na starość trąci... ale może być też inaczej, bardziej pozytywnie. Dlatego wiele firm, w tym organizacje odzysku, kierują swoje proekologiczne działania właśnie ku dzieciakom w szkołach. Ich najłatwiej przekonać do tego, że ekologia jest praktyczna, pożyteczna, nieszkodliwa, przyjemna i tania. Polecamy!
Eko-akcja znanej organizacji odzysku Eko-akcja znanej organizacji odzysku
Działania edukacyjne z ekologii? Działania edukacyjne z ekologii?
Odpady papierowe czy niepełnowartościowe produkty? Odpady papierowe czy niepełnowartościowe produkty?

Eko Akcja! - rusza nowy konkurs dla gimnazjalistów, którzy interesują się ekologią, chcą zrobić coś dla siebie i swojej okolicy. Pomóc mogą nauczyciele, których uczniowie lubią działać, nie są obojętni na sprawy związane z otaczającym ich środowiskiem, satysfakcję sprawia im korzystanie z multimediów – wystarczy, że zgłoszą ich do udziału w przedsięwzięciu.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:
- stworzyć zespół projektowy pod opieką nauczyciela,
- zgłosić go do konkursu,
- rozpoznać problem środowiskowy w najbliższym otoczeniu,
- zdiagnozować jego przyczyny,
- zaproponować działania służące poprawie sytuacji.
- za pomocą specjalnej aplikacji stworzyć prezentację podsumowującą projekt i będącą przedmiotem oceny.
Kliknij i dowiedz się więcej www.eko-akcja.pl.

Rekopol Organizacja Odzysku czeka na projekty o tematyce odpadowej w lokalnym środowisku dotyczące m.in. segregacji odpadów, dzikich wysypisk, problematyki odzysku poszczególnych surowców wtórnych (papier, plastik, metal, szkło), świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie recyklingu czy ograniczania ilości powstających odpadów poprzez dokonywanie świadomych zakupów. Poza nagrodą główną – tablicą multimedialną na zwycięskie szkoły czeka wiele innych atrakcyjnych nagród!

"Nie czekajcie – stwórzcie projekt, który może być impulsem do poprawy środowiska w Waszej okolicy!"

Organizatorem konkursu jest
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
Warszawa, 02-757, przy ul Pory 59,
tel 22 436 78 30
www.rekopol.pl

Konkurs polega na rozpoznaniu wybranego problemu ekologicznego pojawiającego się w środowisku lokalnym uczestników, zdiagnozowaniu jego przyczyn, zbadaniu świadomości społeczności lokalnej, lokalnych władz, przygotowaniu propozycji poprawy oraz stworzeniu prezentacji podsumowującej. Poza poruszeniem istotnych zagadnień z zakresu ekologii przedsięwzięcie wiąże się z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych oraz Internetu. W projekcie uczestniczyć będzie grupa uczniów reprezentujących szkołę oraz nauczyciel, którego zadaniem będzie koordynacja działań swojej grupy i akceptacja kolejnych kroków projektu. Konkurs jest elementem obchodów 10-lecia funkcjonowania w Polsce systemu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.