Ekologiczne rozwiązania wprost ze Szwecji

We wtorek 9 marca Urzad Miasta Stołecznego Warszawy i ambasada Szwecji organizują seminarium pt. Ekologiczne rozwiązania wprost ze Szwecji. Mowa będzie oczywiście o gospodarce odpadamy komunalnymi i wykorzystaniu odpadów komunalnych w celach energetycznych. Nowość na polskim rynku, sprawdzona w Skandynawii i nie tylko. Co ma z tym wspólnego Warszawa?
Tym razem szwedzkie klimaty w Polsce Tym razem szwedzkie klimaty w Polsce
Nowoczesne myślenie o odpadach Nowoczesne myślenie o odpadach
odpad na sztukę ... albo na energię Odpad na sztukę ... albo na energię


Jakie nowatorskie rozwiązania w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych wprowadziła Szwecja? W jaki sposób Polska może, korzystając z przykładu liderów ekologii, podnosić efektywność energetyczną?

Gdzie i kiedy?
We wtorek, 9 marca w godzinach 9.00–14.00 (sala konferencyjna USC, pl. Zamkowy 6) odbędzie się wspólne seminarium Urzędu m.st. Warszawy i Ambasady Szwecji.

Dlaczego?
Celem seminarium jest podniesienie świadomości (Polaków) i pokazanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie efektywności ekologicznej w Szwecji. Ten kraj, postrzegany w świecie jako lider w stosowaniu nowatorskich rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, może być dla Polski wzorem. Wspólna inicjatywa, jaką jest to seminarium ma szanse pokazać, na jakim etapie jest Polska i Warszawa oraz co mamy jeszcze do zrobienia, aby wywiązać się z zobowiązań wynikających z inicjatyw społeczności międzynarodowej, w których uczestniczymy.

Globalnie
"Wzrost ilości CO2 w atmosferze przyczynia się bezpośrednio do powstania efektu cieplarnianego. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest korzystanie z tradycyjnych metod pozyskiwania energii. Aby zapobiec procesowi ocieplenia klimatu społeczność międzynarodowa podjęła szereg działań i inicjatyw. Należy do nich m.in. Protokół z Kioto sporządzony 11.12.1997 r. Kontynuacją i rozwinięciem Protokołu w Europie jest Pakiet Emisyjny „3 x 20” zatwierdzony 12.12.2008 r. przez Parlament Europejski. Najważniejszymi założeniami tego pakietu do 2020 r. są: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym o 20%, podniesienie efektywności energetycznej o 20%.

Warszawa chcąc zapobiegać niekorzystnym zjawiskom wynikającym z efektu cieplarnianego, ale także kierując się zasadami racjonalności i gospodarności w zakresie wydatków na energię przystąpiła do europejskiej inicjatywy dotyczącej zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pod nazwą „Porozumienie między Burmistrzami” zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy wyrażoną w Uchwale Nr XLIX/1495/2009 z dnia 5.02.2009 r."

Powstaje pytanie: które technologie przejmie Warszawa, bo jeśli spalarnie, to już chyba nigdy nie nauczymy Polaków po pierwsze segregować, po drugie minimalizować własne odpady.

Komentarz: Katarzyna Dulko
Informacje z Urzędu Stołecznego Warszawa w tym miejscu.
Program seminarium oraz zgłoszenia w tym miejscu.
W podobnym temacie: Energoplasma chce przekształcać odpady w energię