Globe Award w Gdańsku za innowacyjność

Krowa dająca mleko może być błogosławieństwem, albo metanową zagładą, jeśli weźmiemy pod uwagę jej emisyjność. Firma Danone wygrała Globe Award 2009 w Gdańsku za innowacje ekologiczne, ponieważ ich w ocenie kilograma ich produktu możemy znaleźć także takie wskaźniki jak powstałe podczas całego łańcucha dostaw i produkcji emisje CO2 i metanu.


Globe Award to międzynarodowa nagroda, która ma na celu promowanie wartościowych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju i nagradzanie organizacji, które mają osiągnięcia w tym zakresie, a poprzez to wspieranie zrównoważonego rozwoju w całym społeczeństwie.

Pierwsza edycja Globe Award miała miejsce w roku 2007 w Szwecji. Poczynając od 2009 zdecydowano się rozszerzyć zasięg konkursu czyniąc z Globe Award globalną nagrodę poprzez wprowadzenie narodowych edycji (Globe Award National Edition), aby wspierać zmiany w stronę zrównoważonego rozwoju we wszystkich społeczeństwach oraz znajdować i nagradzać dobre praktyki z całego świata. W październiku 2009 miała miejsce w Gdańsku pierwsza polska edycja Globe Award (Globe Award Polish Edition), współorganizowana przez Globe Forum i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Globe Award po raz pierwszy w Polsce Globe Award po raz pierwszy w Polsce
Globe Forum w Gdańsku Globe Forum w Gdańsku (J.Gorecky, M.Richardson)

Interesującym aspektem Globe Award jest promowanie środowiskowej innowacyjności - ważne dla Polski, gdzie innowacyjność jeśli w ogóle rzadko jest kojarzona z ekologią. (Pisaliśmy o tym już na Ogrodniku wielokrotnie.) ma temu służyć konkurs w kategorii "Innowacja Zrównoważonego Rozwoju".

Komisja Burtland zdefiniowała zrównoważony rozwój jako: „taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.", a OED definiuje innowację jako: „wprowadzenie nowości, zmiana tego, co już istnieje, poprzez wprowadzenie nowych elementów bądź form”. To tylko dwie z wielu definicji zrównoważonego rozwoju oraz innowacji; pojęć, które reprezentują szeroki koncept, który może mieć różne znaczenia, zależnie od kontekstu, w którym jest używany.

Globe Awards Poland zaoferowało organizacjom zgłaszającym się dużą swobodę w zgłoszeniach, wskazujac tylko 6 kryteriów do oceny innowacji w obszarze zrównoważonego rozwoju: istotność, dobrobyt, ludzie, środowisko, ciągłość oraz zasady. Właściwie każdy projekt o znamionach ekologicznych można opisać w tych kategoriach. Mimo to na tak wielki kraj nie zgłosiło się nawet 50 firm. Innowacyjne rozwiązania dotyczyły różnych obszarów funkcjonowania organizacji. Są to:
1. innowacje technologiczne (mechaniczne, chemiczne, informacyjne) innowacja projektowa (np. iPhone) innowacja systemowa (np. Internet)
2. innowacje biotyczne – projektowe, oparte na zasadach biomimikry oraz systemowe (np. system ochrony przyrody)
3. innowacje społeczne - rozwiązania, produkty wspierające rozwój społeczeństwa projekt społeczny (np. przedsiębiorstwo społeczne) społeczne rozwiązania systemowe (np. Grameen bank)
4. innowacje koncepcyjne – pomysły, idee, które wspierają rozwój społeczeństwa odpowiadającego na wyzwania zrównoważonego rozwoju (np. nowe paradygmaty filozoficzne – głęboka ekologia)

Towarzysząca wystawa ekoinnowacji Towarzysząca wystawa ekoinnowacji
A nawet wizyta Prezydenta UE Jerzego Buzka A nawet wizyta Prezydenta UE Jerzego Buzka

Do pierwszego etapu konkursu dostało się osiem firm:
1. Axel Springer Polska Sp. z o.o. za projekt kolportażowy DAAX,
2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.;
3. EnergoPlasma S.A.;
4. Unizeto Technologies S.A.;
5. GROS-POL Sp. z o.o.
6. Kompania Piwowarska za priorytety Zrównoważonego Rozwoju;
7. RWE Polska S.A. za nowo otwartą farmę wiatraków w Suwałkach;
8. Danone Sp. z o.o. za projekt redukcji emisji CO2.

Jury konkursu jako najlepszy wybrało projekt Danone. Świadczy to o wadze walki z globalnym ociepleniem i emisjami klimatycznymi, także w Polsce. Od krów, poprzez cały łańcuch produkcji, Danone stara się monitorować i eliminować emisje. jak się bowiem okazuje, ponad połowa emisji CO2 przypada na rolniczy etap produkcji, czyli gazy na pastwiskach. 30% śladu węglowego to logistyka i produkcja. Czy polski konsument to doceni? Zdaniem firmy tak, chociaż dopiero za kilka lat. Danone został polskim kandydatem do automatycznie światowej nagrody Globe Award.

Global Manager WWF-u Stylowy Global Manager WWF-u
I pokaz mody na hasło RECYKLING I pokaz mody na hasło RECYKLING

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dulko

Więcej informacji: Globe Awards 2009 ; Filmy video z Gdańska ; Baza zdjęć z Globe Forum 2009 ; Artykuły prasowe Wirtualna Polska