Granice ingerencji w środowisko kulturowo - przyrodnicze Karkonoszy

W październiku w malowniczo położonym Pałacu w Łomnicy, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Granice ingerencji w środowisko kulturowo-przyrodnicze Karkonoszy”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ochrony Kultury i Architektury Sudetów. Co przeszkadza w zachowaniu naturalnego krajobrazu Sudetów, gdzie są granice rozwoju urbanistycznego, jak ratować piękne polskie tereny?
Piękna miejsca także w Polsce Piękna miejsca także w Polsce


W konferencji składającej się z dwóch części wzięło udział 60 osób, którym bliska jest tematyka związana z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karkonoszy. Byli wśród nich działacze naukowi, pracownicy urzędów, przedstawiciele samorządów, architekci, urbaniści, członkowie stowarzyszeń, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów. Co jest przedmiotem ich zainteresowania i ... troski w kwestiach ekologicznych?

Przyroda Karkonoszy naukowo ujęta ...

Spotkanie w Pałacu Łomnica, niedaleko Jeleniej Góry obejmowało cykl ośmiu wykładów poświęconych ochronie środowiska oraz zagadnieniom zagospodarowania przestrzennego miejscowości górskich Sudetów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. mgr Wojciech Kapałczyński – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze, dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka – architekt, Rafał Gersten – prezes fundacji Śląskich Kolei Górskich, mgr inż. Michał Kuriata – projektant architektury krajobrazu, dr inż. arch., Krzysztof Okrasiński – członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oraz dr inż. Piotr Magnuszewski – dyrektor ds. naukowych w Centrum Rozwiązań Systemowych we Wrocławiu.

W czym tkwi problem?

Odczyty referatów zakończyła dyskusja na temat przyszłości ekologicznej i krajobrazowej Karkonoszy. Zarówno organizatorzy, jak i zaproszeni goście jednogłośnie wyrazili opinię o niekorzystnym wpływie braku granic ingerencji w środowisko naturalne gór regionu. Nieprzemyślane inwestycje, chaotyczna zabudowa, obce style architektoniczne, budowa kolosalnych centrów handlowych oraz ogromnych hoteli to tylko nieliczne z przykładów nieracjonalnego zagospodarowania przestrzeni regionu Karkonoszy, a tym samym fatalnego wpływu na przyrodę.

Bajeczne krajobrazy do rozmów o ekologii Bajeczne krajobrazy do rozmów o ekologii
Rozmowy o zrównoważonym rozwoju Rozmowy o zrównoważonym rozwoju

Tematyka ingerencji w karkonoską przyrodę zajmuje szczególne miejsce w działaniach organizacji SOKiAS. Jak mówi Sławomir Lange, Prezes Zarządu SOKiAS „Przeładowanie inwestycyjne, zaburzające walory krajobrazowe regionu, to problematyka złożona, wywołująca potrzebę dyskusji oraz wymagająca podjęcia radykalnych działań, mających na celu podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie.”

Więcej o SOKiAS - „Stowarzyszenie Ochrony Kultury i Architektury Sudetów"