Wyzwania zrównoważonego rozwoju w polskich firmach

Coraz więcej polskich przedsiębiorców angażuje się w działania CSR. Może to oznaczać działania na rzecz społeczności lokalnych, ekologiczne usprawnianie procesów produkcyjnych, a nawet wpisanie zasad zrównoważonego biznesu w strategię firmy. Fundacja Sendzimira z Krakowa jest organizatorem letnich kursów będących platformą spotkań tychże przedsiębiorców ze studentami – umożliwiając obu stronom wzajemną naukę.
Wyzwania zrównoważonego rozwoju Wyzwania zrównoważonego rozwoju


Czym jest zrównoważony biznes?

Międzynarodowy kurs dla studentów pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który właśnie trwa w Mogilanach pod Krakowem, jest okazją do spotkania krajowych przedsiębiorców z młodymi naukowcami i aktywistami.

W tym roku Fundacja Sendzimira zaprosiła do projektu takie podmioty jak Dwór w Tomaszowicach, Axel Springer Polska, DB Schenker, TESCO, Allianz Polska czy Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera. W zamian studenci odwdzięczyli się obszernymi raportami wskazującymi na dalsze kierunki rozwoju analizowanych przedsiębiorstw.

W długofalowej perspektywie polski biznes nie obejdzie się bez strategii odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, ponieważ rynek stawia przed nim coraz wyższe wymagania. Dzięki takim spotkaniom, jak kurs w Mogilanach, przedsiębiorcy mają okazję zapoznać się z najnowszymi trendami rozwoju zrównoważonego, szczególnie, że to właśnie studenci mają bardzo wiele świeżych pomysłów do zaoferowania.

Uczestnicy kursu w Mogilanach 2009 Uczestnicy kursu w Mogilanach 2009


Korzyści dla studentów

Nadrzędny cel Fundacji Sendzimira to edukowanie i inspirowanie tematyką zrównoważonego rozwoju wszystkich zainteresowanych oraz pokazywanie możliwości płynących z realizacji m.in. projektów ekologicznych. Analizowane strategie firm dotyczą takich aspektów jak recykling zwrotów wydawniczych i opakowań, redukcja emisji klimatycznych z transportu, zielone energooszczędne rozwiązania w biurach, czy programy dożywiania dzieci.

Coraz więcej studentów nie tylko ochrony środowiska, ale także zarządzania, ekonomii, czy nauk społecznych jest zainteresowanych pracą pod znakiem zrównoważonego rozwoju. Podczas kursu w Mogilnach mają okazję zapoznać się z firmami, które realizują politykę CSR, a tym samym wskazują na możliwości zawodowe przyszłych pracowników. Powoli tworzy się w Polsce grupa zawodowa związana z kwestiami społecznej odpowiedzialności, ochroną środowiska, eko-inwestycji, energii odnawialnych czy nawet eko-marketingu.

Co dalej ze zrównoważonym rozwojem?

Tegoroczny kurs letni stanowi jeden z elementów większego projektu edukacyjnego, w ramach którego planowane jest m.in. wydanie przekrojowej publikacji dot. zrównoważonego rozwoju, stworzenie portalu społecznościowego adresowanego do osób zawodowo zajmujących się zrównoważonym rozwojem, czy konkurs grantowy.

Organizator projektu: Fundacja Sendzimira
Więcej informacji:
Students.pl o zrównoważonym rozwoju w Mogilanach
Dziennik.pl o kursie Fundacji Sendzimira
Raport Axel Springer Polska

Wykorzystane fotografie: Małgorzata Juszczak