Zielone uwagi wobec rewitalizacji Mokotowa

Miejski plan rewitalizacyjny warszawskiej dzielnicy Mokotów na lata 2007-2013 to miniprogram dotyczący tego, jak powinno wyglądać sprawnie funkcjonujące miasto. Brakuje w nim jednak wyraźnego odwołania się do kluczowych pojęć budowy nowoczesnego miasta jak: zrównoważony rozwój, sprawiedliwość ekologiczna, demokracja energetyczna, czy zielony transport. Co o planie sądzą Zieloni?
Tęcza nad Mokotowem Tęcza nad Mokotowem


Mokotów - Służewiec
Słabe warunki mieszkaniowe uznawane są za niezwykle istotny problem, chociaż same inwestycje w pojedyncze budynki zostały ocenione przez mieszkańców znacznie niżej w hierarchii priorytetów niż inwestycje w przestrzeń publiczną. Wszelkie plany rewitalizacyjne w tej dziedzinie uwzględniać muszą termorenowację budynków, ich uszczelnienie, minimalizujące ucieczkę ciepła, a także na przykład instalowanie paneli słonecznych na dachach budynków. Władze Mokotowa, wraz z władzami innych dzielnic, mogą naciskać na miasto, by powiększyło bazę finansową Funduszu Termoizolacyjnego. Panel słoneczny, w polskich warunkach pogodowych, zwraca się po 3 latach w postaci niższych rachunków za prąd. Tego typu działania jednocześnie podnoszą komfort życia, jak i poprawiają stan środowiska. Nie trzeba dodawać, że tworzą miejsca pracy, a to - w kontekście obserwowanego na Służewcu zjawiska długotrwałego bezrobocia, ma istotne znaczenie.

Miododajna facelia blękitna - także miejska Miododajna facelia blękitna - także miejska
Rewitalizacja czy renowacja? Rewitalizacja czy renowacja?


(…) Władze Mokotowa powinny myśleć o dalszym poprawianiu jakości zieleni miejskiej i rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej, spajającej dzielnicę. Bazar na Gotarda powinien stać się miejscem, w którym można kupić wysokiej jakości lokalną żywność. Już od najmłodszych lat dzieci powinny mieć dostępną blisko miejsca zamieszkania infrastrukturę, taką jak place zabaw, ogródki jordanowskie czy też sprawnie działające centra kulturalne. Przestrzeń ta powinna być w pełni dostępna i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni społecznej, stanowiącej alternatywę dla Galerii Mokotów, może zachęcić do osiedlenia się osoby młode (np. przyjeżdżające do Warszawy na studia), co zwiększyłoby szanse na przerwanie zaklętych kręgów biedy i ubóstwa i na wzrost pozytywnych interakcji międzyludzkich. Uwzględnienie w przyszłych planach rewitalizacyjnych kwestii zrównoważonego rozwoju pomogłoby w stworzeniu jeszcze lepszych projektów rewitalizacyjnych w późniejszych latach (...)

Źródło informacji: Bartłomiej Kozek
Zieloni w Warszawie