Zielono biznesowo i w Krakowie

Kraków na jeden dzień stał się miastem o zielonym zabarwieniu. Wszystko za sprawą konferencji „Zielony odcień eventów” zorganizowany przez krakowską Fundację Aeris Futuro, działająca na rzecz promocji odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. W tym artykule kilka zasad ekologicznego organizowania imprez, nie tylko konferencyjnych.
Rebecca Saunders z organizacji Positive Impact Rebecca Saunders z organizacji Positive Impact

Konferencja była inauguracją projektu "Zielone Wydarzenia – Kampania edukacyjno-promocyjna dla świadomego i zrównoważonego stylu życia”. Fundacja otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach programu "Ochrona Środowiska i zrównoważony rozwój ze środków EEA i NORWAY GRANTS, których dysponentem jest firma ECORYS Polska Sp. z. o. o.
Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom standardu dotyczącego organizacji „zielonych wydarzeń”. Spotkanie zgromadziło blisko 50 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele agencji eventowych, zleceniodawcy imprez, reprezentanci organizacji ekologicznych, hotelarze oraz firmy dostarczające produkty i usługi służące organizacji eventów, czy media. Każdy z uczestników otrzymał paczkę z ziarenkami słonecznika – logotypu projektu - do uprawy.

Głównym punktem programu było wystąpienie Rebecci Saunders z organizacji Positive Impact z Wielkiej Brytanii, współtwórcy standardu BS 8901- międzynarodowej normy określającej zarządzanie eventami w sposób zrównoważony. Przybliżyła ona zebranym zasady organizacji imprez przyjaznych środowisku, zaprezentowała przykłady wydarzeń organizowanych w sposób z równoważony jak konferencja Google Zeitgeist 2009 czy Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Jej zdaniem „aby móc w sposób efektywny organizować „zielone wydarzenia” należy myśleć o wypracowaniu i wdrożeniu strategii odpowiedzialnego biznesu w firmie, a następnie analizowania wszystkich działań na etapie realizacji eventu m.in.: skąd pochodzi catering, czy miejsce w którym organizujemy wydarzenie dba o ekologię, czy goście przyjeżdżają transportem zbiorowym lub miejskim, czy musimy drukować materiały konferencyjne i promocyjne, czy mogą być one w formie elektronicznej czy poddajemy recyklingowi odpady pozostałe po imprezie”.

Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aersi Futuro Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aersi Futuro
Konferencja o ekologicznych eventach w Krakowie Konferencja o ekologicznych eventach w Krakowie

Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w swoim wystąpieniu podkreślał, że zmniejszenie zużycia energii powinno się opłacać, przede wszystkim ze względu na coraz wyższe jej koszty oraz ogromny potencjał jaki drzemie w polskiej gospodarce. Narzędziem pomocnym firmom w wyszukiwaniu urządzeń zmniejszających zużycie energii może być dla wielu firm portal www.topten.info.pl, gdzie znaleźć można produkty od samochodów po urządzenia biurowe.

O ekologicznych wydarzeniach firmowych organizowanych przez partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu mówił Przemysław Oczyp z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jak wynika z doświadczenia organizacji, większość zielonych eventów organizowanych przez korporacje skierowanych jest do pracowników, klientów lub społeczności lokalnej. Ich celem jest przede wszystkim budowanie świadomości ekologicznej, zmiana codziennych nawyków oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy. IKEA-prowadzi naukę i porady eko jazdy dla użytkowników samochodów służbowych, Provident Polska realizuje są konkursy między poszczególnymi działami dotyczące oszczędności w zużywaniu określonych materiałów czy surowców (np. papieru, energii) w danym okresie czasu. Coca-Cola jest organizatorem akcji „Nie zatrzymuj. Przetwarzaj po raz pierwszy zorganizowanej dla uczestników festiwalu Coke Live Music Festival 2009; przygotowana w partnerstwie z Organizacją Odzysku Rekopol Celem akcji była edukacja na temat segregacji odpadów i recyklingu oraz zachęcenie młodych ludzi do zbierania zużytych opakowań i oddawania ich do recyklingu. Za zebranie odpowiedniej liczby kubeczków przewidziano atrakcyjne nagrody (czapeczki i torby) wyprodukowane z przetworzonych butelek PET.

WNIOSKI
Konferencję zakończyła żywa dyskusja dotycząca wyzwań związanych z organizacją zielonych wydarzeń w Polsce. Jak się okazuje jest jeszcze wiele przeszkód. Brak świadomości dotyczącej zrównoważonego podejścia do eventów, mała liczbą obiektów dbających o ekologię, brak dostawców produktów i usług ekologicznych, wciąż jeszcze wysoka cena produktów przyjaznych środowisku to tylko niektóre z nich.

Jak sugerowała Rebecca Sounders, istotne w procesie zmian jest zaczynanie od małych kroków, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz szerzenie dobrych praktyk, co stawia sobie również za cel Fundacja Aeris Futuro podczas 10-miesięcznej kampanii promującej „zielone wydarzenia”.
„Chcąc dać dobry przykład, zorganizowaliśmy naszą konferencję w sposób zrównoważony, mówi Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aersi Futuro. Na miejsce wydarzenia wybraliśmy obiekt, który może pochwalić się działaniami pro-środowiskowymi, a jego lokalizacja sprawia, że można z łatwością dojechać komunikacja publiczną oraz dojść pieszo. Catering przygotowany został na bazie produktów lokalnych, sezonowych oraz „fair trade”. Staraliśmy się również ograniczyć zużycie papieru, drukując jedynie program konferencji. Prezentacje prelegentów zamiast papierowe będą wkrótce dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu. Podsumowaniem wydarzenia będzie obliczenie jego wpływu na środowisko naturalne oraz jego offset, dodaje Joanna Mieszkowicz.

Więcej na Zielone Wydarzenia