Formujemy młodą koronę drzewka owocowego

Na przykładzie młodego, czteroletniego drzewka jabłoni pokażemy, jak prawidłowo ciąć drzewko owocowe, aby uzyskać koronę wrzecionową. Jest ona najkorzystniejsza dla najlepszego doświetlenia owoców i całej rośliny.

Wrzecionowa forma

Jest to najlepszy kształt korony drzewka, przypominający koronę świerka czy jodły pospolitej. Posiadają one jeden przewodnik z prostopadle i promieniście odchodzącymi konarami. Im wyżej pędy są krótsze i nie zasłaniają niżej położonych. Cała korona jest bardzo dobrze oświetlona.

Taką formą możemy prowadzić drzewka owocowe, pod warunkiem, iż cięcia są regularne, a roślinę kształtujemy od trzeciego, czwartego roku po posadzeniu.

Młode drzewko do przycięcia Młode drzewko do przycięcia
Wycinamy wilki Wycinamy wilki

W pierwszym roku roślina się regeneruje i jej przyrosty są minimalne, praktycznie nie zawiązują kwiatów. Dopiero, gdy zauważymy, iż ilość pędów jest znaczna, wykonujemy cięcia wiosenne (dla większości gatunków).

Podstawowe zasady cięcia w formę wrzecionową:

- wyznaczamy jeden przewodnik z pośród pędów, które wyrastają ze szczytu pnia drzewa;
- skracamy przewodnik, aby się rozkrzewił (do wysokości jaka pozwoli nam na swobodny zbiór owoców);
- wycinamy wszystkie pędy: konkurujące z przewodnikiem, rosnące do środka korony i pod kątem ostrym czy prostopadle wybijające do góry tzw. wilki oraz krzyżujące się;
- na koniec skracamy długie pędy, dzięki czemu rozkrzewią się na końcach.

Formowanie korony przez naginanie Formowanie korony przez naginanie
Skracamy za długie pędy Skracamy za długie pędy

Przy formowaniu korony warto posłużyć się linką lub obciążnikiem, który nagnie pęd do bardziej prostopadłego do konara.

Wycinając w całości pędy nie pozostawmy zbyt długich "czopów", gdyż ten kawałek drzewa i tak obumrze. Pozostawiamy więc jak najmniejszą ranę przy maksymalnym skróceniu pędu. Duże rany zabezpieczamy farbą.

Skracamy za długie pędy Skracamy za długie pędy
Uformowane drzewko Uformowane drzewko

Autor: Beata Dulko-Kaszowska, ogrodnik i architekt krajobrazu