Jesienny poplon: jakie odmiany stosować?

Alternatywą dla tradycyjnego nawożenia kompostem czy obornikiem, który stwarza dodatkową korzyść ciągłej uprawy, jest poplon. Stosujemy tutaj także całą listę dekoracyjnych gatunków takich jak łubin, słonecznik czy facelia. Nie tylko udekorują nasz jesienny ogród, ale pomogą glebie.
Gorczyca biała Gorczyca biała

Czas wysiewu: sierpień, wrzesień (dla uprawy tradycyjnej, pod warzywniak) lub wrzesień, październik dla uprawy konserwującej, z użyciem mulczu.

Jakie rośliny można wysiewać:
- łubin żółty
- łubin niebieski
- bobik
- groch
- wykę
- grykę
- facelię błękitną
- gorczycę białą
- koniczyny
- lucernę
- słonecznik
- kukurydzę
- zboża.

Rośliny na przedplon lub poplon należą głównie do rodziny bobowatych (motylkowych), fitosanitarnych także głęboko korzeniących się penetrując glebę.

Rośliny bobowate (motylkowe) mają tę pożyteczną cechę, iż potrafią zawiązać atmosferyczny azot we własnych tkankach nie pobierając go z gleby (dzieje się to przez symbiozę z bakteriami). Dzięki temu po skoszeniu i rozłożeniu się w ziemi fragmentów roślin pierwiastki są dostępne dla następnej uprawy.

Głębokie korzenienie się słonecznika czy kukurydzy pomaga wprowadzić głębiej substancje pokarmowe, lepiej wykorzystać głębsze pokłady pierwiastków oraz natlenić ziemię szczególnie na glebach ciężkich.

Postępowanie z poplonem - uprawa tradycyjna

Po oczyszczeniu zagonów z uprawy głównej, warto glebę lekko przekopać i wymieszać z na przykład granulowanym obornikiem, który zwiększy masę naszego poplonu. Po wysianiu nasion, powierzchnię grabimy, przykrywając nasiona ziemią. Możemy także całość okryć także agrowłókniną dla przyspieszenia kiełkowania nasion. W tradycyjnej uprawie poplonu po osiągnięciu wysokości 80-100cm przez roślinę oraz tuż przed jej zakwitnięciem (w zależności od gatunku pora ta jest różna) końcem jesieni, cały zagon roślin należy nisko ściąć a ziemię z korzeniami przekopać tak aby wszystkie resztki zielne pozostały w gruncie.

Mulczowanie gleby poplonem jarym.

Gatunki jare, które nie przetrwają niskich temperatur, możemy pozostawić na zagonach w postaci mulcz -przemarzniętych resztek, które tworzą naturalną warstwę mulczu. Chroni ona przed erozją wodną i wietrzną. W ten sposób chroniąc strukturę gleby i mikroorganizmy w niej znajdujące. Jest to bardzo ważne szczególnie na glebach lekkich, które w tradycyjnej uprawie zimą pozostawiamy w odwróconej skibie.
Dodatkowo mulcz chroni powierzchnię gleby przed dużymi wahaniami temperatury oraz zmniejsza zachwaszczenie. Zatrzymuje śnieg oraz zapobiega wymyciu podczas silnych deszcz. Jedyną wadą może być zagnieżdżenie się gryzoni pod taką warstwą izolacyjną.
Wiosną mulczową ściółkę przekopujemy, tak aby zakryć wszystkie resztki, wyrównujemy zagon i możemy obsadzać.

Zysk z roślin jaki uzyskujemy jest ogromny, gdyż ilość azotu wystarcza na cały przyszły sezon, a cechy fitosanitarne roślin oczyszczają glebę z patogenów oraz odstraszają szkodniki. Do tego ciągła uprawa zmiennych roślin nie dopuszcza do jej zmęczenia oraz odkładania substancji pokarmowych w głębszych warstwach podłoża.

Autor: Beata Dulko-Kaszowska, ogrodnik i architekt krajobrazu