Przygotowujemy glebę pod żywopłot

Gleba jest jednym z podstawowych czynników prawidłowego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego rośliny, który warunkuje jego odpowiedni wzrost i rozwój. Także w przypadku żywopłotów ma to duże znaczenie, jeśli o to nie zadbamy nasz żywopłot może szybko zacząć chorować czy usychać.
Jak zacząć prace nad glebą pod żywopłot? Jak zacząć prace nad glebą pod żywopłot?

Środowisko glebowe, w którym rozwija się korzeń, musi być dostosowane do gatunku rośliny, jaką chcemy uprawiać w ogrodzie ozdobnym jak i warzywniaku. Przy zakładaniu żywopłotu jest to szczególnie ważne, gdyż roślina cięta (przy żywopłotach formowanych) musi regenerować swoje rany. A przy intensywnym wzroście wymaga silnych korzeni, które pobiorą potrzebną ilość składników pokarmowych.

RÓŻNE GLEBY - INNY PROBLEM

Gleby zlewne i ciężkie - gliniaste o bardzo dużej zawartości frakcji ilastej, przez co powierzchnia gleby się zaskorupia w upalne dni obniżając znacznie warunki powietrzne.
Właściwości gleb ciężkich poprawiamy wymieniając część podłoża lub dodając piasek, drobny żwir czy torf. Po posadzeniu korujemy regularnie powierzchnię.
Stosujemy rośliny płytko korzeniące się: żywotniki, choinę kanadyjską, dereń biały i jego odmiany, porzeczkę krwistą, wierzbę purpurową.

Gleba w mieście często jest wysuszona i zasolona Gleba w mieście często jest wysuszona i zasolona

Gleby suche i jałowe charakteryzują się dużą zawartością piasku różnej frakcji, które umożliwiają przewietrzenie profilu glebowego, a jednocześnie szybko traci wodę i wilgotność.
Suche i jałowe gleby mogą powstać na nieużytkach silnie zakwaszonych lub zasolonych, na których rośliny nie są w stanie rosnąć. A przy braku uprawy gleba szybciej przesycha, odżywcze pierwiastki są wymywane w głąb profilu glebowego i nie powstaje struktura gruzełkowata.

Poprawa struktury gleb suchych polega na dodaniu dużej ilości torfu i kompostu oraz korować powierzchnię gleby, dzięki czemu utrzymamy wilgotność. Możemy także stosować czarną tkaninę uniemożliwiającą rozwój chwastów (ona także zatrzyma wodę w głębi).
Stosujemy rośliny: jałowce chińskie i wirginijskie, kosodrzewinę, świerki, róże (dzikie i botaniczne), berberysy, pigwowce, karaganę syberyjską, oliwnika.

Najpierw stan gleby, potem dekoracje Najpierw stan gleby, potem dekoracje

Tereny podgórskie posiadają płytki profil glebowy oraz duże spadki terenu. Przy tym mogą być zasadowe lub kwaśne zależnie od skały macierzystej.
Przed posadzeniem roślin należy sprawdzić żyzność gleby, gdyż przez dużą sumę opadów, pierwiastki mogą być wymywane wgłąb profilu. Najlepiej jest zastosować obornik lub kompost przy sadzeniu roślin.
Stosujemy rośliny charakterystyczne dla danego środowiska i zakładamy najlepiej żywopłot swobodny, gdyż będzie naturalnie wtapiał się w otoczenie: buk, grab, świerk, kosodrzewina, dereń świdwa.

Gleby miejskie nie mają charakterystycznej cechy, gdyż ogrody przydomowe nie są w ten sam sposób użytkowane co miejskie skwery, parki czy pasma zieleni przy drogowej. Te ostatnie są silnie zasolone przez stosowaną sól do odlodzenia. W ogrodach przydomowych i blokowiskach problem ten występuje głównie wzdłuż ścieżek i podjazdów. Większym problemem wydają się resztki po budowlane w postaci dużych kamieni, resztek betonu, które podnoszą pH gleby i ją przesuszają.
Gleba miejska jest także silnie zbita oraz szybciej się nagrzewa.
Poprawiamy strukturę gleb miejskich wymieniając podłoże tam gdzie jest silnie zasolona (przy drogach bardzo ważne jest wybrać odpowiednie gatunki - najlepiej liściaste) oraz zdrenować (napowietrzyć i nawieść kompostem profil glebowy.
Najlepsze gatunki dosyć wytrzymałe: ligustr i jego odmiany, berberys thunberga, irga błyszcząca, tawuły i pięciorniki.

Autor: Beata Dulko-Kaszowska, Redakcja Mój Ogrodnik