Rozmnażanie roślin w warunkach domowych

Każdy ogrodnik powinien znać podstawy rozmnażania roślin i umieć wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Dla początkujących ogrodników przestawiamy kolejne kroki, jakie należy pokonać zarówno przy rozmnażaniu wegetatywnym, jak i przy rozmnażaniu generatywnym.
Rozsada bukszpana Rozsada bukszpana w warunkach foliowych

Rozmnażanie generatywne.

Rośliny rozmnażane w ten sposób nazywane są roślinami okrytonasiennymi lub okrytozalążkowymi. Ich głównym organem wegetatywnym jest kwiat i rośliny te rozmnażają się przez nasiona z niego pochodzące.

Sposoby rozmnażania płciowego roślin są następujące:
1. izogamia (kopulacja - łączenie się gamet nie różniących się budową ani wielkością) np. glony,
2. anizogamia (gamety różnią się miedzy sobą morfologią i zachowaniem),
3. oogamia (rozróżnienie na dużą nieruchliwą gametę żeńską i małą ruchliwą gametę męską).

Nasiona - Echinops ritro Nasiona - Echinops ritro


U roślin wyższych występuje tylko oogamia. Rozmnażanie roślin tego typu przez człowieka odbywa się poprzez:
1. zbieranie nasion
2. zbieranie samosiewek

Zobacz filmy video jak samemu wysiewać nasiona i podstawowe informacje o sadzeniu cebul.

Opracowanie: Redakcja