Sprawdzamy odczyn gleby

Przy nawożeniu naszego ogrodu, a w szczególności gdy go dopiero zakładamy, warto poznać stopień kwasowości podłoża. Taka informacja będzie dla nas wskazówką, jakie rośliny będzie najłatwiej uprawiać oraz jakie zabiegi będzie trzeba wykonywać.
Sprawdzenie odczynu gleby Sprawdzenie odczynu gleby

W jakim celu należy sprawdzać odczyn gleby?

Odczyn gleby wpływa na procesy, jakie zachodzą w glebie w naszym ogrodzie. Są to m.in.:
- ilość i rozwój mikroorganizmów, w tym także grzybów;
- dostępność składników pokarmowych dla rośliny;
- możliwość pobierania pierwiastków chemicznych przez korzenie roślin;
- wchłanianie wody przez roślinę.

Sprawdzenie pH gleby - jak wykonać?

Próbkę gleby należy pobrać z kilku miejsc w ogrodzie z głębokości około 15-20cm, tak aby była reprezentatywna. Próbek musi być przynajmniej około 10 - zebranych z powierzchni jednego ara. Wybieramy niewielką ilość gleby i mieszamy dokładnie całość pojemnika. Następnie małą próbkę umieszczamy na płytce kwasomierza i zalewamy płynem Helliga (2-3 krople). Po 2 minutach przechylamy płytkę, a w rowku wypłynie płyn, którego kolor określi stopień kwasowości gleby.

pH metr pH metr

W centrach ogrodniczych możemy także znaleźć elektryczne pHmetry, które dokładniej wskażą wynik (a sposób przygotowania próby jest taki sam, jednak zebraną ziemię należy dodatkowo zalać wodą).

Jak interpretować wynik?

Wskaźnik kwasowości gleby podawany jest w liczbach od 1 do 14:
do 4,5 pH -gleby silnie kwaśne
4,6 - 5,5 pH -gleby kwaśne
5,6 - 6,5 pH -gleby lekko kwaśne
6,6 - 7,2 pH -gleby obojętne
od 7,2 pH -gleby zasadowe

Aby zmienić odczyn gleby, należy go zakwasić lub zwapnować.

Autor: Beata Dulko-Kaszowska