Wapnowanie metodą na odkwaszenie gleby

Większość gleb Polski ma niski odczyn, co oznacza iż są kwaśne i nie wszystkie gatunki roślin można z powodzeniem na nich uprawiać. Ponadto z upływem czasu gleba ubożeje w składniki pokarmowe i dodatkowo pogarsza swoją strukturę. Oto sposób na poprawę jej właściwości przez wapnowanie.
Oczyszczone grządki gotowe do wapnowania Oczyszczone grządki gotowe do wapnowania

Wapnowanie jest zabiegiem polegającym na dostarczeniu do gleby wapnia w celu poprawy struktury gleby i podwyższenia pH.

Wapno poprzez zabieg wapnowania wpływa na:
- usunięcie nadmiaru jonów kwasowych;
- poprawę struktury gleby na gruzełkowatą (optymalna, najbardziej preferowana, gdyż wiąże ze sobą pierwiastki, zatrzymuje wodę);
- ułatwia rozwój mikroflory glebowej;
- zwiększa dostępność składników pokarmowych dla rośliny;
- zwiększa efektywność stosowania nawozów mineralnych i organicznych (pH kwaśne nie pozwala na uwalnianie pierwiastków dla rośliny).

Odczyn gleby można sprawdzić za pomocą pH-metru (instrukcja na opakowaniu) lub obserwując gatunki jakie rosną na danym terenie: pokrzywa toleruje stanowisko zasadowe i żyzne, a szczaw zajęczy, mech i skrzyp polny rosną na kwaśnym podłożu.

Termin wapnowania: jesień przed przekopaniem gleby lub przedwiośnie na śnieg 2,3 tygodnie przed nawożeniem

Dawka wapna: uzależniona od ciężkości gleby
5pH -3kg gleby lekkie / 6kg gleby ciężkie
6,5pH -1kg gleby lekkie / 2 kg gleby ciężkie

Na rynku dostępne są następujące nawozy wapniowe:
- tlenkowe CaO szybko działające na gleby ciężkie
- węglanowe CaCO3 wolno działające (dolomit mielony najlepszy na gleby lekkie)

Autor: Beata Dulko-Kaszowska, Ogrodnik i Architekt Krajobrazu