Idealne miasto musi być zielone, czyli Polacy o zieleni miejskiej

54% polskich respondentów „Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012” jest zadowolonych z ilości miejskich zieleńców w swoich miastach. Mimo tak optymistycznego wyniku aż 1/3 z nich wskazuje na fakt, że w ciągu kilku następnych lat ilość terenów zieleni znacznie się zmniejszy. Aż 74% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za mieszkanie w otoczeniu zieleni.
Jak parki przyciągają mieszkańców? Jak parki przyciągają mieszkańców?
Bezpieczeństwo jest ważne w parkach
Zieleń w mieście Zieleń w mieście

Polacy w ciągu tygodnia średnio 30 minut spędzają w miejskich parkach. Jakie inne interesujące fakty ujawnia tegoroczny Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna?

Urbanizacja w Polsce nabiera tempa

Z 61% udziałem ludzi mieszkających w miastach Polska jest najmniej zurbanizowanym krajem spośród wszystkich państw biorących udział w tegorocznym Globalnym Raporcie Ogrodniczym.
Warszawa z 1,7 milionem ludzi jest jedynym w kraju miastem, które przekracza barierę miliona mieszkańców. Polska jest również jednym z niewielu krajów w Europie, który uległ dezurbanizacji w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Międzynarodowi eksperci przewidują, że za 40 lat poziom urbanizacji w Polsce osiągnie 74%. Wielokrotnie podkreślany jest również fakt, że Polska – a zwłaszcza jej cztery miasta: Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Poznań – są w trakcie dynamicznego procesu urbanizacji.

Najważniejsze: parkingi, rowery i zieleń!

54% Polaków pozytywnie ocenia miejskie parki, jednak dla ponad połowy ankietowanych w miastach wciąż brakuje terenów zieleni. Ta potrzeba respondentów znalazła się na trzecim miejscu (51%), tuż po ścieżkach rowerowych (56%) oraz nowych miejscach parkingowych (52%). Aż 63% Polaków przyznaje, że w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim spędza przynajmniej 30 minut na świeżym powietrzu w miejskich parkach.

W odniesieniu do wyników Raportu Polacy najczęściej odwiedzają parki, aby pospacerować (53%) oraz żeby się zrelaksować i odpocząć (46%). Główne powody odstraszające Polaków od odwiedzania tych miejsc to: psie odchody (50%) i brak poczucia bezpieczeństwa (42%).

Liczne badania wskazują, iż tereny zieleni ogrywają ważną rolę w tzw. „przyciąganiu” ludzi do miast i przy wyborze dzielnicy do zamieszkania. 40% Polaków traktuje tereny zieleni jako ważny czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania. Aż 74% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za mieszkanie w zielonej okolicy.

Zrównoważona zmiana

Wnioskując z wypowiedzi respondentów, Polska przechodzi obecnie zrównoważoną przemianę: 1/3 czuje, że ich miasto zubożało o zieleń w ciągu ostatnich 10 lat, 1/3 uważa, że jest jej więcej, 1/3 respondentów sądzi, że nic się nie zmieniło. Pytani o przyszłość zieleni w polskich miastach respondenci w 39% odpowiadają, że będzie jej mniej, natomiast 32% wierzy, że w przyszłości przybędzie miejskich zieleńców.

Pełna wersja „Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012”
Global Garden Report Husqvarna (GGR Husqvarna) – coroczne międzynarodowe badanie przeprowadzone w wybranych państwach. Od 2011 roku także Polska została włączona do badań. Metodologia opiera się na wybranej grupie kilku tysięcy opiniotwórczych respondentów. Celem jest badanie globalnych trendów w ogrodnictwie. Każdego roku poddawane są szczegółowej analizie inne zagadnienia dot. zieleni i ogrodnictwa.