Michał Gawroński: recykling jako źródło rozwoju koncernu Złomrex

Złomrex Metal, znana marka w branży złomu, rozszerzył swój zakres działań o usługi ekologiczne, w tym recykling makulatury. Odzysk tak ważnego materiału, jakim jest papier, ma dla klientów firmy nie tylko znaczenie środowiskowe, ale także finansowe - zapewnia szczegółową kontrolę przepływu surowców, a w konsekwencji pozwala oszczędzać pieniądze.

Powrót do części 1. wywiadu.

Redakcja Mój-Ogrodnik:
Na czym dokładnie polega proces recyklingu papieru?
Michał Gawroński:
Proces recyklingu w dużym uproszczeniu polega na rozpuszczeniu odpadów z papieru w rozwłókniaczu makulatury lub kadzi, w której pod wpływem wirującej wody papier dzieli się na włókna. Włókna są przenoszone na sito o drobnych oczkach, na których odcieka woda, a one są prasowane i przerabiane na nowy papier w maszynie papierniczej. Makulatura wykorzystywana jest do produkcji nowej tektury, papieru higienicznego oraz gazetowego.

Odpady z tworzyw sztucznych powstałe po rozdziale na poszczególne frakcje (defragmentacja) Złomrex Metal sp. z o.o. przekazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Polega to na oczyszczeniu odpadów, rozdrobnieniu w młynie nożowym i zagęszczeniu. Otrzymany w ten sposób regranulat stosowany jest do produkcji wyrobów sztucznych takich jak: worki foliowe, torby dla gospodarstw domowych, opakowania i wyroby codziennego użytku.

Recykling jednej tony papieru pozwala średnio na zaoszczędzenie:
- od 2 do 7m³ miejsca na składowisku odpadów;
- ponad 20 000 litrów wody, używanej w procesie produkcji wyrobu gotowego;
- ponad 1 400 litrów ropy;
- ponad 4 200 kWh energii;
- a co najważniejsze: 1 tona makulatury daje tyle samo papieru do 17 drzew!
Można podsumować, że recykling papieru ma duże znaczenie ekonomicznie i ekologiczne.

Transport przedmiotów wydawniczych do recyklingu Transport przedmiotów wydawniczych do recyklingu
Płyty CD i DVD przeznaczone do recyklingu Płyty CD i DVD przeznaczone do recyklingu


Redakcja Mój-Ogrodnik:
Jakie firmy są i mogą być zainteresowane korzystaniem z tego typu usług?
Michał Gawroński:
Ofertę kierujemy dla przemysłu, usług i handlu. Mówiąc krótko do wszystkich, dla których odpowiedzialność społeczna biznesu oraz ochrona środowiska są istotnymi czynnikami warunkującymi realizację ich strategii. Ostatnio wprowadziliśmy nową usługę defragmentacji. Jest ona kierowana szczególnie do wydawców, sieci kolportażu, dystrybutorów, którzy chcą pozbawić wartości handlowych wycofane z obiegu produktu. Zabezpieczamy je przed nielegalnych wprowadzeniem do obrotu wtórnego, a tym samym zapewniamy spełnienie zobowiązań naszych klientów w zakresie praw autorskich, licencji i innych uzgodnień handlowych.

Redakcja Mój-Ogrodnik:
Co mogą dzięki temu osiągnąć?
Michał Gawroński:
Przede wszystkim nasza oferta redukuje niebezpieczeństwo związane ze sporami odszkodowawczymi. Ponadto, oferowane przez nas usługi dają naszym klientom możliwość zrealizowania zobowiązań z zakresu wymagań Unijnych Dyrektyw dotyczących poziomu odzysku i recyklingu. Wydawane przez prowadzone w Złomex Metal Biuro Recyklingu dokumenty pomagają uzyskać dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanych audytów środowiskowych (np. certyfikacja EMAS, ISO 14001) oraz pomagają w budowaniu Eko-wizerunku przedsiębiorstwa.

Przebrane opakowania po płytach wydawniczych Przebrane opakowania po płytach wydawniczych
Materiały z papieru Materiały z papieru


Redakcja Mój-Ogrodnik:
Czy to prawda, że kryzys w branży surowcowej i co za tym idzie branży recyklingu może niekorzystnie wpłynąć na postawy ekologiczne Polaków?
Michał Gawroński:
Procesy gospodarcze zachodzące w ostatnim okresie na pewno nie sprzyjały rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów, poziomy dofinansowania od dłuższego czasu notują zasadniczą korektę. Dlatego też decyzje dotyczące finansowania wielu projektów proekologicznych są podejmowanie w bardzo ostrożny sposób. Niemniej jednak Polska ma bardzo dużo do zrobienia w obszarze ekologii, ocenia się, że mamy opóźnienia w tej branży oceniane na ponad 10 lat w stosunku do rozwiniętych krajów. Powoli, ale trwale podnosimy nasz poziom edukacji w tym zakresie. Ponadto, nie wolno zapominać, jaki wkład wnoszą prywatni przedsiębiorcy, którzy finansują wszelkiego rodzaju aktywności proekologiczne. Mówiąc wprost – wspólne wysiłki rządu, samorządów oraz sektora prywatnego podnoszą dojrzałość ekologiczną oraz motywują jednostki do działań na rzecz ochrony środowiska.

Redakcja Mój-Ogrodnik:
Czy coś się zmieniło w ostatnich latach w podejściu Polaków do problemu recyklingu i generalnie odpadów?
Michał Gawroński:
Jestem zwolennikiem teorii, że charyzma osób w branży recyklingu wprowadza do mentalności Polaków nowe podejścia do odpadów. Ponadto, to prawo unijne spowodowało rozwój selektywnej zbiórki odpadów na poziomie gospodarstwa domowego i przedsiębiorcy. Wytwarzający odpady zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że generują cały zakres odpadów. Wzrosła także świadomość, co do ich sposób przetwarzania i unieszkodliwiania.
Złomrex Metal, inwestując w działania proekologiczne, generuje impulsy, tworzy i zarządza właściwymi łańcuchami recyklingu surowców na każdym etapie powstawania odpadów oraz rozwiązuje ekologiczno-ekonomiczne wyzwania przedsiębiorstw produkcyjnych i jednostek handlowo-usługowych. Każde z naszych działań kieruje się dwoma celami: ochroną środowiska i najwyższą satysfakcją naszych Klientów

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Dulko

Więcej interesujących informacji:
www.zlomrex.pl
www.zlomrexmetal.pl