Inspiracje dla biznesu - korzyści dla kultury

18 czerwca w siedzibie firmy Deloitte w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Arts & Business zatytułowana "Sztuka (w) innowacji – jak wykorzystać kulturę i sztukę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy". Organizatorem jest COMMITMENT TO EUROPE arts & business, instytucja badawczo - rozwojowa inicjująca współpracę sektora prywatnego ze sferą kultury.
www.dulkomaniak.eu www.dulkomaniak.eu
www.dulkomaniak.eu www.dulkomaniak.eu
www.dulkomaniak.eu www.dulkomaniak.eu

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez wspieranie sfery kultury coraz częściej staje się elementem zaplanowanej strategii. Zwiększająca się świadomość nie oznacza jednak, że działania podejmowane w tym obszarze są wolne od błędów.

W naszej codziennej działalności wciąż jesteśmy pytani o receptę na skuteczne wykorzystanie kultury i sztuki w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm – mówi Anna Hincz, Development Manager w CTE arts & business – Polskie przedsiębiorstwa decydując się na wspieranie kultury i sztuki, chcą działać w sposób przemyślany, zaplanowany i długofalowy. Organizowana przez nas konferencja jest odpowiedzą na potrzebę rynku - wciąż brak praktycznych wskazówek dotyczących budowania polityki prokulturanej, strategii sponsoringowych czy informacji na temat dobrych praktyk współpracy arts & business. Jako arts & business nie chcemy powtarzać jak ważną rolę odgrywa sztuka i dlaczego warto ją wspierać. – dodaje. – Naszym celem jest wskazać najnowsze trendy, które wykorzystują kulturę i sztukę do budowania wartości przedsiębiorstw.

Konferencja składać się będzie z trzech filarów: 2 sesji prelekcyjnych oraz panelu dyskusyjnego. Zaproszeni goście – przedstawiciele organizacji arts & business z Anglii, Norwegii i Węgier opowiedzą o miejscu kultury w strategii przedsiębiorstw oraz przedstawią światowe trendy i najlepsze praktyki z obszaru współpracy biznesu ze sferą kultury. Informacje te poszerzą polscy specjaliści, odnosząc się do rodzimych przykładów wykorzystania kultury i sztuki w przedsiębiorstwach operujących w naszym kraju. Konferencję zwieńczy panel dyskusyjny z udziałem polskich, jak i zagranicznych prelegentów. Tematem wiodącym dyskusji będzie kwestia zdefiniowania i praktycznego wykorzystania innowacyjności oraz kreatywności w biznesie w Polsce, jak i na świecie.

FILAR I: INNOWACJE BIZNESOWE
FILAR II: ARTS & BUSINESS TRENDY
FILAR III: PANEL DYSKUSYJNY

Szczegółowe informacje:
Fundacja COMMITMENT TO EUROPE arts & business