Kultura, kulturka i jej finansowanie w CSR

Polacy oddają się kulturze masowej (raczej "kulturce" masowej) uważając, że najpierw trzeba być bogatym, a potem przyjdzie czas na bycie kulturalnym. Tymczasem na całym świecie było odwrotnie. Czekając na wzbogacenie się, by zacząć chodzić do opery czy teatru jest czekaniem przez wieczność. Żeby zbudować kapitał kultury wysokiej powinniśmy wspierać projekty CSR-owe, ale tylko te sensowne.
Edward Dwurnik, olej z lat 80tych Edward Dwurnik, olej z lat 80tych


Rozmawiając z polskimi artystami, dojrzałymi artystami, którzy od wielu lat zajmują się tylko sztuką, często słyszymy, że "lepiej było w komunizmie". Mecenat gwarantował artystom pracę, doceniał ich, nie rzucał na brutalny wolny rynek, gdzie byle "coś" może się przebić a reszta jest skazana na "klepanie biedy". Sztuka komercyjna nie spodobała się malarzom, grafikom, czy rzeźbiarzom. Równocześnie narzekają, że w Europie Zachodniej realizowana jest polityka wspierania lokalnych artystów poprzez zapisy w budżetach miast i wiosek na nowe fontanny, pomniki, tablice pamiątkowe czy zwykle statuetki. W Polsce tego nie ma , bo nie ma też na zwykłe ławki czy chodniki. Dlatego jest też brzydko, niekulturalnie, depresyjnie, koło się zatacza....

W podobnym tonie wypowiada się jeden z bardziej znanych artystów polskiego współczesnego malarstwa dla CR Navigatora - Edward Dwurnik. Piszę o nim z osobistym sentymentem, bo kiedyś udało mi się z dużym zyskiem sprzedać jeden z jego obrazów, po tym jak dwadzieścia kilka lat powisiał wcześniej w moim domu. Kiedyś Edward Dwurnik jako młody malarz oddawał mnóstwo obrazów do międzyspółdzielnianych galerii sztuki za regularną godziwą pensję, dzisiaj tworzy jeszcze głównie na zamówienia koneserów i snobów - także z biznesu. Ale uważa, że sztuka zaprzedana gustom biznesu przestaje mieć realną wartość. Firmom nie zależy na tworzeniu realnych programów wsparcia sztuki, ale posługują się doraźną modą, czy wątpliwej wiedzy (pazernym) doradztwem. Jaki zatem byłby przepis na CSR biznesu, który chciałby wspierać sztukę? Odeśle tu do mądrzejszych - Commitment to EUROPE arts && business .


Rzeźba z brązu www.dulkomaniak.eu Rzeźba z brązu www.dulkomaniak.eu
Sztuka z recyklingu www.dulkomaniak.eu Sztuka z recyklingu www.dulkomaniak.eu

W marcu 2010 r. w związku z publikacją kolejnego numeru magazynu poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu, „CRnavigator – A bit of Culture”, magazyn zorganizował debatę poświęconą zagadnieniu finansowania kultury w kontekście m.in. propozycji zmian legislacyjnych, przygotowanych przez zespół pod redakcją profesora Hausnera.

„CR Navigator” jest kwartalnikiem poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jego wydawcą jest firma GoodBrand & Company CEE, specjalizująca się we wdrażaniu strategii zrównoważonego biznesu. Magazyn zawiera case studies przypadków polskich i zagranicznych, artykuły i dyskusje. To także wywiady z praktykami i specjalistami z dziedziny CSR oraz z przedstawicielami biznesu, kultury i nauki, przybliżające tematykę i narzędzia CSR. Kwartalnik adresowany jest przede wszystkim do sektora biznesu, który wywiera największy wpływ na kształt rynku CSR, jak również do organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.