PKPP Lewiatan i Solidarność dla odpowiedzialnego biznesu

Promocją standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach zajmuje się coraz więcej podmiotów, nie tylko pozarządowych czy niekomercyjnych. Najnowsze partnerstwo z reguły działających przeciwko sobie organizacji: zrzeszającego pracodawców Lewiatana i broniących praw pracowników Związku Solidarność także połączył CSR.
Wysyp dobrych praktyk  ... Wysyp dobrych praktyk odpowiedzialnych firm


Motywacje do zrobienia CSR w firmie powinny być zawsze biznesowe, ponieważ moralne tłumaczenie się, że "chcemy być dobra firma ot tak" nie mają szans na długofalowa skuteczność. także sama decyzja o tym, że firma idzie w odpowiedzialność powinna być jej autonomiczną kwestią i wypływać z wewnętrznego rozwoju. Ponieważ nie ma jednego idealnego modelu CSR, także wszelkie certyfikacje byłyby bezcelowe. natomiast pożądane jest chwalenie dobrych praktyk - i to ma na celu wspólny prezentowany projekt:

Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach - www.odpowiedzialnafirma.pl

Celem projektu jest wypracowanie i dostarczenie zainteresowanym przedsiębiorstwom praktycznej wiedzy służącej podniesieniu umiejętności prowadzenia i oceny działań społecznie odpowiedzialnych.
Realizowany jest przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność oraz firmę doradczą Deloitte, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu przygotowane zostaną narzędzia służące planowaniu i realizacji działań CSR w przedsiębiorstwach, a na ich zakończenie powstanie publikacja 'Ocena stanu CSR w polskich przedsiębiorstwach'.

Główny cel to umożliwić firmom zaprezentowanie i podanie rzetelnej ocenie ich myślenia i działania w obrębie CSR. Praktyki można zgłaszać bezpłatnie, te najlepsze będą wychwalane, te niedoskonałe nie będą publicznie krytykowane, ale staną się szansą na polepszenie własnego CSR. Warto, ponieważ nie ma podobnych możliwości na polskim rynku (poza oczywiście zgłaszaniem praktyk do corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Wszelkich informacji udziela Lewiatan: kontakt i zapytania .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Praktyki CSR należy regularnie oceniać, ponieważ ciągle ma szansę na rozwój w Polsce, a nie zawsze do końca firmy potrafią sobie same odpowiedzieć, czy idą w dobrym kierunku, czy też nie. Diagnoza specjalistów jasno wskazuje, że choć menedżerowie ds. CSR mają wystarczające kompetencje do tego, by odpowiednio kierować odpowiedzialnością spółek, to nadal ich dziedzina nie jest traktowana jako strategia biznesowa. Firmy nie odkryły jeszcze konkurowania wartościami niematerialnymi, wolą się skupiać na cenie, co jest bardzo krótkowzroczne w przypadku Polski. Inne powody niemożności przebicia się CSR-u to także brak zaufania społecznego, niechęć do bogatych (wybitnych jednostek), czy bardzo niska innowacyjność gospodarki generalnie.

Życząc organizatorom wielu zgłoszonych praktyk i pożytecznej nauki płynącej z ich oceny, pozostawię jedno pytanie do firm, które np. prowadzą CSR-ową edukację ekologiczną pracowników: Czy rzeczywiście rozmawiały ze swoimi Interesariuszami o ich potrzebach? Czy też poszły z modą np. na ekobiuro? I czy ich reorganizacja wiąże się z biznesową oszczędnoscią kosztów?

Komentarz: Katarzyna Dulko