Polska wśród praktykujących CSR

Nowa pozycja na rynku publikacji dotyczących CSR dokonuje przeglądu i analizy stanu społecznej odpowiedzialności biznesu w 58 krajach świata. Polska została przedstawiona międzynarodowemu gremium przez Lilianę Anam, Manager CSRinfo. Dlaczego jest to istotne i skąd brać wiedzę o CSR?
Barwnie i edukacyjnie o CSR Barwnie i edukacyjnie o CSR

Dzięki najnowszemu, międzynarodowemu przewodnikowi po społecznej odpowiedzialności biznesu pt: „The World Guide to CSR” czytelnicy mogą ocenić jak wygląda praktyka odpowiedzialnego biznesu w 58 krajach na 5 kontynentach.

Opublikowany przez brytyjskie wydawnictwo Greenleaf Publishing, pod redakcją dr Wayne Vissera i Nicka Tolhurst, przewodnik prezentuje trendy CSR oraz dobre praktyki z 58 państw świata. Ta publikacja pozwala spojrzeć na CSR z globalnej perspektywy i poznać inne niż zachodnioeuropejskie podejście do postrzegania tej koncepcji. W przewodniku 39 państw jest spoza Europy i Północnej Ameryki.

Czytelnicy „The World Guide to CSR” mają możliwość zapoznania się z profilami pięciu regionów świata przygotowanych pod kątem analizy możliwości i barier w upowszechnianiu zasad odpowiedzialnego biznesu.

Autorzy poszczególnych rozdziałów książki oprócz wybranych dobrych praktyk opisali kontekst społeczny i ekonomiczny, w jakim funkcjonuje biznes poszczególnych krajów. Ponadto w publikacji zawarto krótki rys umocowania prawnego CSR w każdym z państw, przedstawiono kluczowe instytucje działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorzy zobrazowali również pokrótce poziom formalnej i nieformalnej edukacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wśród wielu przykładów znalazły swoje miejsce praktyki z Polski. Rozdział poświęcony społecznemu i ekonomicznemu kontekstowi wdrażania CSR w naszym kraju przygotowała Liliana Anam, manager CSRinfo. Autorka opisała również przykładowe działania CSR firm funkcjonujących na polskim rynku w obszarze prowadzenia dialogu z interesariuszami, zaangażowania społecznego oraz raportowania.

- Jest to pierwsza tego typu publikacja na międzynarodowym rynku, która wypełnia istotną lukę. Koncepcja społecznej odpowiedzialności jest ruchem globalnym, z ogromnym potencjałem na wprowadzenie zmiany w rzeczywistości społecznej. Ta publikacja pokazuje jak koncepcja została przyjęta i wykorzystana w poszczególnych krajach. Cieszę się, że w tym zestawieniu ujęta została również Polska.– mówi Liliana Anam, Manager CSRinfo i dodaje - Przygotowując rozdział dotyczący Polski starałam się pokazać, że w naszym kraju CSR ma już swoją historię, a podejście firm i otoczenia biznesu jest coraz bardziej dojrzałe.

Już we wrześniu portal CSRinfo ogłasza konkurs dla swoich czytelników, w którym nagrodą będą egzemplarze „The World Guide to CSR”. Ta wyjątkowa publikacja pozwoli zarówno ekspertom i teoretykom jak i praktykom społecznej odpowiedzialności biznesu dokonać swoistego benchmarku i ocenić podejmowane przez siebie działania na tle międzynarodowych doświadczeń w 5 regionach świata.

Informacja prasowa CSRinfo.