Rolnik Roku - i Ty możesz spróbować sił w konkursie

WWF wraz z bankiem Swedbank i we współpracy z Forum Rolników Bałtyckich na rzecz Środowiska oraz organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego rozpoczyna doroczną edycję konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych działań, które zmniejszają ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw.
Kto zostanie Rolnikiem Roku? Kto zostanie Rolnikiem Roku?


Główna nagroda w konkursie, dla zwycięzcy regionu Morza Bałtyckiego, wynosi 10 000 euro. Ponadto, zwycięzcy z poszczególnych krajów otrzymają nagrodę w wysokości 1 000 euro.

Już po raz trzeci WWF zaprasza rolników do udziału w corocznym konkursie. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu osobiście lub za pośrednictwem organizacji rolnych. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.wwf.pl/rolnikroku na adres fundacji WWF Polska do dnia 30 września 2011 r. - decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

W konkursie wyłoniony zostanie jeden główny zwycięzca regionu z grona dziewięciu zwycięzców krajowych (po jednym z każdego kraju: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Szwecji, Finlandii, Danii i Niemiec). Oficjalne zakończenie konkursu oraz ogłoszenie głównego zwycięzcy odbędzie się podczas konferencji, której uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat rolnictwa przyjaznego środowisku.

"Kiedy mówi się o wpływie rolnictwa na środowisko Morza Bałtyckiego, za największy problem uważa się eutrofizację, czyli wzmożony dopływ substancji organicznych do morza "- mówi Anna Marzec z WWF Polska. Konkurs ten ma promować rolników, którzy podejmują dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy i tym samym mają znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku przed eutrofizacją.

WWF promuje zrównoważone, przyjazne środowisku praktyki rolnicze, aby zmniejszyć ilość spływających do morza związków fosforu i azotu, odpowiedzialnych za eutrofizację, która prowadzi m.in. do zakwitów sinic. Ten konkurs w ubiegłych latach był olbrzymim sukcesem w innych krajach i pozwolił zwrócić uwagę rolników na ten ważny problem związany z Bałtykiem, Co więcej, wskazał dobre przykłady działań, które mogą być przez nich podejmowane w celu poprawy stanu Morza Bałtyckiego.

"Chcemy, aby wśród finalistów konkursu nie zabrakło polskich rolników" – podsumowuje Marzec. – "Rolnictwo przyjazne dla Bałtyku, to jednocześnie rolnictwo przyjazne dla środowiska."

Po zakończeniu konkursu WWF opublikuje podsumowanie, w którym przedstawi wszystkich zwycięzców. Rolników, którzy przodują w podejmowaniu działań ograniczających emisję szkodliwych zanieczyszczeń z ich gospodarstw, zwłaszcza związków azotu i fosforu, a tym samym minimalizują swój wpływ na eutrofizację Bałtyku.

Źródło: WWF